ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy
 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Oleśnica 132

08-117 Wodynie

Od dnia 1 października 2012r. nowa usługa
- świadczenia dla pacjentów dorosłych
wentylowanych mechanicznie.

 

Zapraszamy do kontaktu

Sekretariat ZOL
25 785 60 69

Kierownik ZOL
mgr Wiesława Korycińska
506 007 406

Gabinet lekarski:

25 786 07 35

Punkt pielęgniarski:

25 786 07 30

517 203 726

 


 

Naszą działalność wspiera
Fundacja Świętych Joachima i Anny
08-110 Siedlce, ul. Kleeberga 2
NIP 8212636681
REGON 146078061
KRS 0000413628

Nr konta 45 9194 0007 0028 0457 2000 0010

 

 

 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom.


 

Organem założycielskim Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Oleśnicy jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM" Spółka z o.o.

Kierownikiem zakładu jest Pani Wiesława Korycińska - magister pielęgniarstwa.

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy zatrudnia:

- wykwalifikowane pielęgniarki i personel pomocniczy
- lekarza
- rehabilitanta
- terapeutę zajęciowego
- pracownika socjalnego

Położenie ZOL Oleśnica

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy położony jest na początku wsi Oleśnica na trasie Siedlce-Garwolin. Odległość od miejscowości Gminnej - 2 kilometry. Budynek usytuowany jest wśród drzew modrzewiowych i owocowych.

Działalność
 
Zakład działa od 2005 roku. Organem założycielskim jest Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o w Siedlcach ul.Niklowa 9
Jest to ZOL o wysokim standardzie świadczonych usług,o czym świadczy fakt przyznanych certyfikatów ISO w 2005 oraz w 2007 roku.
Naszą dewizą jest stworzenie opieki, która daje pacjentom poczucie bezpieczeństwa, stwarza atmosferę wzajemnego zaufania i  poczucie autentycznej troski o ich sprawy.
Dysponujemy 37 miejscami refundowanymi (w tym 6 dla osób wentylowanych) oraz 11 miejscami komercyjnymi.
Odpłatność za pobyt komercyjny uzależniona jest od aktualnego stanu zdrowia, który oceniany jest przez lekarza ZOL na podstawie załączników.
Pobyt komercyjny przeznaczony jest dla osób z dużym deficytem stanu zdrowia, a proces leczenia szpitalnego i rehabilitacyjny został zakończony.
Jesteśmy w stanie podjąć się leczenia i zapewnić specjalistyczną opiekę medyczną i pielęgniarską.
Pobyt komercyjny w ZOL Oleśnica może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Wszystko zależy od decyzji rodziny.

Zadaniem zakładu jest:

- opieka i pielęgnacja
- leczenie
- rehabilitacja
- organizacja czasu wolnego
- pomoc w rozwiązywaniu problemów bio-psycho-społecznych i duchowych

Celem zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest:

- objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym
- poprawa stanu zdrowia pacjentów
- zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
- zmniejszanie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie i w rodzinie
 
Podczas procedury przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wymagane jest okaznie aktualnego badania RTG klatki piersiowej.

 Od dnia 1 października 2012r. w zakładzie świadczymy usługi dla pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie. Zapewniamy całodobowe, mechaniczne lub ciśnieniowe wspomaganie oddechu u osób z niewydolnością oddechową, które wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, a tym samym nie wymagają hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii.
Każdy pacjent przechodzi kwalifikację.


Poniżej zamieszczamy wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zgodę na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu ogólnym i dla wentylowanych mechanicznie.

 

ZASADY PRZYJĘĆ

Pliki do pobrania:  

Procedura przyjęcia do ZOL POBIERZ

Deklaracja wyboru placówki ZOL POBIERZ

 

Dokumenty dla pacjenta kierownego do ZOL: 

Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie skierowania do ZOL - POBIERZ

Załącznik nr 2 - Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie - POBIERZ

Załącznik nr 3 - Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - POBIERZ

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - POBIERZ

Załącznik nr 5 - Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Opiekuńczego -userfiles/Karta oceny - skala Barthel (2).doc

Załącznik nr 6 - Karta oceny - skala GLASGOW (dla pacjentów wentylowanych mechanicznie) - POBIERZ

Załącznik nr 7 - Karta kwalifikacji pacjenta wydana przez lekarza anestezjologa (dla pacjentów wentylowanych mechanicznie) - POBIERZ

Załącznik nr 8 - Karta kwalifikacji do żywienia dojelitowego (dla pacjentów wymagających żywienia przez sztuczną drogę żywieniową (PEG)) - POBIERZ

Załącznik nr 9 - Subiektywna Globalna Ocena Stanu Odżywienia (SGA) - POBIERZ
- Ocena Ryzyka Związanego Ze Stanem Odżywienia (NUTRITIONAL RISK SCORE, NRS) (dla pacjentów wymagających żywienia przez sztuczną drogę żywieniową (PEG) - POBIERZ

Załącznik nr 10 - Dokument ubezpieczenia:
- aktualna decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości świadczeń emerytalno-rentowych - w przypadku gdy pacjent jest emerytem lub rencistą;
- druk RMUA - w przypadku, gdy pacjent jest osobą pracującą

Załącznik nr 11 - Postanowienie sądu (w uzasadnionych przypadkach):
- o ubezwłasnowolnieniu
- o ustanowieniu opiekuna prawnego
- o zezwoleniu na umieszczenie podopiecznego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

 

 

 


 GALERIA

   

 

 

 


 

 

O wysokiej jakości usług, jakie oferuje Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Oleśnicy oraz panującej tam atmosferze, niech świadczy korespondencja, jaką dzielą się z kierownikiem placówki i obsługą rodziny chorych.
 
 
"Dziękuję w imieniu teściowej za opiekę. Na pytanie, czy jest tu dobrze, odpowiedziała, że bardzo dobrze, że opieka jest wspaniała. W imieniu swoim i rodziny bardzo dziękujemy".
Oleśnica, 10.12.2005
 
 
"Jestem pełna uznania dla serdecznej i ciepłej atmosfery, jaką stwarzają tu pracujące panie pielęgniarki i cały personel - dzięki nim moja Mama czuje się tu dobrze. Dziękuję za to".
Oleśnica, 08.02.2006
 
 
"Najserdeczniejsze podziękowania od rodziny Tadeusza, za stworzenie wspaniałych warunków pobytu, stworzenie drugiego domu, gdzie mógł spędzić ostatnich 25 miesięcy swojego życia. Życzę dalszej pracy uświęconej łaskami Bożymi"
Oleśnica, 30.07.2007
 
 
"Serdeczne podziękowania całemu personelowi za wspaniałą opiekę nad moją mamą składa córka z rodziną."
Oleśnica, 24.12.2008
 
 
"Kochana Pani Kierowniczko!
Zostawiłam serce w Oleśnicy. Coś niesamowitego. Zgłoszę się po nie dopiero za dwa tygodnie. Obawiam się tylko, że kochane Dziewczęta przez ten czas zapomną o mnie. Dlatego przesyłam trochę słodyczy, prosząc Panią, żeby chociaż w ten sposób przypomniała Pani o moim istnieniu. Załączam również dwie czekoladki dla Ireny - bardzo proszę nie dawać jej innych słodyczy, bo przekroczy się normę!
Życzę Pani i wszystkim Białym Aniołom zdrowia, wytrwałości i pogody ducha. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże!”
Sokołów Podlaski, 05.10.2009
 
 
"Jesteśmy bardzo zadowoleni z opieki w tym ośrodku. Obsługa bardzo oddana i profesjonalna. Czysto i miło jak w domu. Dziękujemy"
Oleśnica, 14.11.2010