< wstecz

Programy profilaktyczne realizowane na terenie przychodni Centrum:

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. przystąpiło do Łódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki i Wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców regionu łódzkiego i województw ościennych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019 na terenie 18 przychodni Centrum w lokalizacji:

Stanisławów, Pustelnik, Andrzejewo, Nur, Sterdyń, Strachówka, Latowicz, Wierzbno, Mińsk Mazowiecki –  ul. Dąbrówki 52, Bielany, Ceranów, Siedlce – ul. Romanówka 19, Seroczyn, Oleśnica, Dębe Wielkie, Wielgolas, Domanice, Hołubla.

Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, który jest częścią ogólnopolskiego programu profilaktycznego, kierowany do pracowników podstawowej opieki zdrowotnej i pacjentów z ryzykiem rozwoju nowotworów złośliwych w tym regionie. Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a czas jego realizacji przewidziano na okres 01.10.2017-31.12.2019. Programem są objęci pacjenci na obszarze czterech województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów głowy i szyi oraz wsparcia emocjonalnego dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

Projekt kierowany jest do pacjentów

 • w wieku 40-65 lat
 • którzy nie chorowali na nowotwory szyi i głowy

Czynniki ryzyka:

 • Palenie tytoniu
 • Nadużywanie alkoholu
 • Zarażenie wirusem HPV

Objawy (niezwiązane z infekcją, ale utrzymujące się minimum przez 3 tygodnie)

 • Ból języka
 • Ból gardła
 • Utrzymująca się chrypka
 • Owrzodzenie jamy ustnej i/lub czerwone lub białe plamy w jamie ustnej
 • Ból i lub trudności w połykaniu, guzek na szyi
 • Upośledzenie drożności nosa po jednej stronie
 • Krwawienie z nosa

 

Etapy udziału w projekcie:

Etap podstawowy

 • wypełnienie ankiety przez pacjentów

Etap pogłębiony

 • kwalifikacja lekarza POZ (lub Zespół POZ)
 • badanie NASOFIBEROSKOPIA (na miejscu w CMD wykonana przez zespół profesorów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi)

 

Projekt zakończy się z dniem 31.12.2019.

Zachęcamy do udziału w projekcie wszystkie osoby chętne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.profilaktyka.umed.pl

Galeria zdjęć

Program wczesnego wykrywania chorób układu krążenia dedykowany jest pacjentom, u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia i u tych, którzy nie leczą się z powody chorób naczyniowych.

Adresatami programu są osoby, które w danym roku kalendarzowym kończą 35, 40, 45, 50, 55 lat.

Pacjenci obciążeni czynnikami ryzyka

 • nadciśnienie tętnicze krwi
 • zaburzenia gospodarki lipidowej
 • palenie tytoniu
 • niska aktywność ruchowa
 • nadwaga, otyłość
 • upośledzona tolerancja glukozy
 • wzrost stężenia fibrynogenu
 • wzrost stężenia kwasu moczowego
 • nadmierny stres
 • nieracjonalne odżywianie
 • wiek
 • płeć męska
 • obciążenia genetyczne

Badania można wykonać u lekarza rodzinnego, od którego pacjent uzyskuje skierowanie na zbadanie poziomu cholesterolu i glukozy we krwi.

Wskazane jest wykonanie ankiety.

 

Ankieta CHUK

 Pobierz

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy kierowany jest do kobiet, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego i są w wieku 25-59 lat. Rak szyjki macicy nie jest chorobą dziedziczną. Za jego rozwój jest odpowiedzialny wirus brodawczaka ludzkiego HPV.

Poza zakażeniem wirusem HPV czynnikami odpowiedzialnymi za zwiększone ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy są:

 • wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego
 • duża liczba partnerów płciowych
 • długotrwałe palenie papierosów
 • śródnabłonkowa neoplazja szyjki (CIN)

W ramach profilaktyki raka szyjki macicy wykonywane są:

 • szczepienia przeciwko HPV
 • badanie cytologiczne

Cytologia pozwala wykryć chorobę we wczesnym stadium rozwoju. Badanie polega na mikroskopowej ocenie komórek pobranych z szyjki macicy za pomocą specjalnej szczoteczki. Badanie jest bezbolesne. 

 

 

ANKIETA

 Pobierz

Program wczesnego wykrywania POCHP kierowany jest do pacjentów w wieku 40-65 lat,

którzy nie wykonywali badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich trzech lat

u których wcześniej nie zdiagnozowano przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, rozedmy, czy przewlekłego zapalenia oskrzeli

Program obejmuje osoby – byłych lub biernych palaczy papierosów.

Spirometria jest badaniem, które mierzy objętość i pojemność płuc, a także przepływ powietrza w różnych fazach cyklu oddechowego znajdującego się w płucach i oskrzelach.

 

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi dedykowany jest paniom w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanego badania mammograficznego w ramach w/w programu.

Pamiętajmy, że czynnikami zwiększającymi ryzyko zachorowania na raka piesi są:

 • stwierdzone w rodzinie zachorowania (w linii żeńskiej) na nowotwór
 • mutacja genów BRCA1 i BRCA2
 • brak wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym

Badanie mammograficzne – czyli badanie rentgenowskie pozwala na wykrycie nowotworu piersi w początkowej fazie rozwoju.

 

Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach współpracuje z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie w dziedzinie badań onkologiczno-genetycznych. Prowadzimy poradnię i gabinet pobrań laboratoryjnych do badań mających na celu wykrycie i objęcie opieką lekarską rodzin, w których występują nowotwory. Badania genetyczne pozwalają wykryć zagrożenie nowotworowe na kilka lub kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów klinicznych, zwiększając przez to szansę na wyleczenie.

Około 30% nowotworów złośliwych powstaje w wyniku genetycznie uwarunkowanej predyspozycji, pozostałe nowotwory w wyniku wpływu czynników środowiskowych.

Warunkiem kwalifikacji do badań onkologiczno-genetycznych jest wypełnienie ankiety dostępnej w naszej Przychodni w Siedlcach ul. Niedziałka 14. Na podstawie ankiety i wywiadu dokonujemy oceny rodowodu rodziny obciążonej nowotworami i kwalifikujemy do wykonania badań genetycznych w kierunku mutacji poszczególnych genów.


Wykonujemy bezpłatne badania profilaktyczne mutacji genu BRCA1 odpowiedzialnego za raka piersi i jajnika u osób, u których wśród krewnych I stopnia wystąpiły przypadki zachorowań. Dzięki przeprowadzonym testom na długo przed zachorowaniem można zacząć wykonywać odpowiednie badania diagnostyczne, które pomogą wykryć chorobę w jej początkowym stadium dając szansę na całkowite wyzdrowienie. Osoby obciążone mutacją genu BRCA1 zostają objęte szczególną opieką zdrowotną w ramach programu Ministerstwa Zdrowia.

Wynik badania dopuszcza dwie możliwości:

POZYTYWNY – pacjent jest nosicielem mutacji genu BRCA1, zostaje objęty opieką specjalistyczną. Wynik pozytywny nie oznacza jednak, że pacjent jest chory. Wystąpienie mutacji wcale nie oznacza że dana osoba zachoruje na raka. Mutacje BRCA1 są przyczyną zachorowań około 3%wszystkich raków piersi i około 14% wszystkich raków jajnika. Przy zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki ryzyko zachorowania znacznie spada.

NEGATYWNY – pacjent nie jest nosicielem mutacji genu BRCA1, zostaje pouczony o podstawowych zasadach profilaktyki, otrzymuje zalecenia w formie pisemnej i informację o konieczności stosowania się do wydanych zaleceń.

Do bezpłatnych badań genetycznych kwalifikują się również osoby, u których w rodzinie wystąpiły nowotwory jelita grubego; jeśli zachorowało co najmniej dwóch krewnych w dwóch różnych pokoleniach, lub u jednego krewnego zdiagnozowano nowotwór przed 50 rokiem życia. W takich przypadkach badany jest gen MSH2, MLH1, MSH6, P16.

Wykonujemy również badania odpłatne w kierunku innych nowotworów występujących w rodzinie.

Do badań genetycznych mogą przystąpić osoby powyżej 18 roku życia, tylko w przypadku siatkówczaka (nowotwór złośliwy oka u rodzeństwa) gdzie jest badany gen Rb1 kwalifikujemy dzieci od narodzenia do 6 roku życia.

Do badań pobierana jest krew żylna, nie ma konieczności bycia na czczo. Wynik otrzymujemy po około 6 miesiącach i wówczas zawsze odbywa się konsultacja genetyczna przeprowadzona przez prof. dr hab. n. med. Jacka Gronwalda. Dotychczas skorzystało z badań w naszej poradni około 1500 osób.

W imieniu Centrum Medyczno Diagnostycznego w Siedlcach i Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie  zachęcamy Państwa skorzystania z naszych usług i wykonywania profilaktycznych badań genetycznych.

 

Mgr Halina Płochocka

Kierownik Siedleckiego Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia

ANKIETA

 Pobierz

PRACOWNIA ENDOSKOPII CENTRUM
zaprasza pacjentów do udziału
w Programie przesiewowym raka jelita grubego w systemie oportunistycznym – kontrakt z Ministerstwem Zdrowia

Miejsce realizacji programu:

 • Przychodnia Zdrowia w Siedlcach, ul. Kleeberga 2
 • Przychodnia Zdrowia „DĄBRÓWKA w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 52

Zapisy i informacje – tel. 25 633 35 55


W Polsce zgłaszalność na badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego jest na bardzo niskim poziomie, mimo, że codziennie na tę chorobę umiera 30 osób.

Większość zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego występuje po 50 roku życia, jednak ponad 75% zachorowań występuje u osób po 60 r. ż. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem.


Jakim pacjentom dedykowany jest program?

 • Osobom w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
 • Osobom w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego
 • Osobom w wieku 25 – 49 lat z rodzin z zespołem Lyncha (z dziedzicznym rakiem jelita grubego niezwiązanym z polipowatością). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane badanie kolonoskopii co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.

 

Pamiętajmy – wykrycie nowotworu we wczesnej fazie rozwoju pozwala na całkowite jego wyleczenie.

 

KRYTERIA WYŁĄCZENIA

Z programu nie mogą skorzystać pacjenci, którzy:

 • posiadają już objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego;
 • wykonali kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha);

 

ZAPYTAJ SWOJEGO LEKARZA RODZINNEGO        

            Kandydaci do badań są identyfikowani przez lekarzy rodzinnych lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy oceniają czy dana osoba kwalifikuje się do badania na podstawie ankiety.

 

ZNIECZULENIE / SEDACJA

            W ramach kontraktu istnieje możliwość wykonania badania kolonoskopii w sedacji/znieczuleniu, szczególnie dla pacjentów:   

 • osoby po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych;
 • osoby po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości;
 • osoby zgłaszające duży lęk przed wykonaniem badania;

ANKIETA

 Pobierz

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII

 Pobierz

KOLONOSKOPIA - OPIS BADANIA

 Pobierz

Pracownia Tomografii Komputerowej

 • Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. Przychodnia „DĄBRÓWKA w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 52, zapisy tel. 25 633 35 55
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26, zapisy tel. 22 43 12 405
 • Centra Medyczne Medyceusz, ul. Bazarowa 9, ul. Limanowskiego 47, zapisy tel. 516 732 053

zaprasza pacjentów do wykonania badania tomografii komputerowej niskodawkowej płuc w ramach projektu pn.: „Co zakłóca Twoje płuca” Program profilaktyki nowotworów płuc. Celem projektu jest zwiększenie u pacjentów świadomości w temacie wczesnego wykrywania raka płuc przez wdrożenie programu profilaktyki nowotworów płuc. Projekt dedykowany jest osobom w wieku 50-74 lat, mieszkańcom woj. mazowieckiego i łódzkiego. 


Rak płuc atakuje bez ostrzeżenia, rozwija się powoli, nie daje żadnych objawów. Główną przyczyną rozwoju tej choroby jest palenie papierosów. W Polsce corocznie na raka płuc zapada około 20 tys. osób.


                                                                 

Jakim pacjentom dedykowany jest program?

 • Osobom w wieku 55 – 74 lat, z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem absencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat;
 • Osobom w wieku 50-74 lat, z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem absencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka: ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza; ekspozycja na radon; indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego; rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia; historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

KRYTERIA WYŁĄCZENIA      

 • wykonane badania tomografii komputerowej w przeciągu roku

 

SPOSÓB KIEROWANIA NA BADANIE

Kandydaci do badań kierowani są na podstawie skierowania wydanego przez lekarza rodzinnego.

Galeria zdjęć

Opieka koordynowana nad pacjentem dorosłym w poz w oparciu o personalizowaną diagnostykę i terapię – dla pacjentów przychodni CENTRUM.

Diagnostyka w kierunku wykrywania chorób nowotworowych oraz przewlekłych.

Program zakłada wykrycie chorób w jak najwcześniejszym stadium zaawansowania i jest kierowany do pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w wieku 35-55 lat, którzy w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50 i 55 lat.

Zakres badań podstawowych dla stałych grup wiekowych obejmuje diagnostykę:

 • laboratoryjną (morfologia, OB, badanie ogólne moczu, glukoza)
 • obrazową (usg jamy brzusznej)
 • antropometryczną (pomiar ciśnienia tętniczego, HR, waga, BMI)
 • szczepienia (weryfikacja szczepień p/WZW B, p/grypie, p/błonicy i tężcowi)

Udział w projekcie jest warunkowany wiekiem pacjenta. Kwalifikacja do poszczególnych badań w pakietach odbywa się na podstawie wywiadu medycznego – ANKIETY.

W wyniku weryfikacji pacjent zostaje zakwalifikowany do wykonania badań specjalistycznych, takich jak:

 1. laboratoryjne ( lipidogram, glukoza, poziom TSH, FT4, PSA, Vit.D3, kreatynin, kw. moczowy)
 2. obrazowe (  USG ginekologiczne, USG piersi, USG gruczołu krokowego, RTG kl. piersiowej, densytometria)
 3. endoskopowe (kolonoskopia)
 4. inne (EKG, spirometria)
 5. oraz BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH – cytologia, mammografia, choroby układu krążenia

 

 

 

 

 

 

 


 

BEZPŁATNE

BADANIA PROFILAKTYCZNE

REALIZOWANE

NA TERENIE

PRZYCHODNI CENTRUM

 


 

Galeria zdjęć