„Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Garwolinie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu garwolińskiego”.  Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi: 1 948 121,76.zł, dofinansowanie:  1 805 908,87zł
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Garwolinie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu garwolińskiego.

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W GARWOLINIE

Ul. Korczaka 35/3

08-400 Garwolin

DDOM czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00.

 


Dzienny Dom Opieki Medycznej dysponuje 25 miejscami dla pacjentów.

Przyjęcia pacjentów do DDOM w Garwolinie z dniem 02.01.2020.


Informacje w sprawie rekrutacji:

 • Pani Joanna Głaszczka, kom. 571 269 629
 • Pani Sylwia Kurkus-Korycińska, kom. 509 927 446

Kontakt mailowy w sprawie zapisów: email: ddom@centrum.med.pl


 

Dzienny Dom Opieki Medycznej to placówka –

 • dedykowana pacjentom po bezpośrednio przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
 • dla pacjentów, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego
 • dla osób zagrożonych hospitalizacją

 

Wsparcie skierowane zostanie do osób niesamodzielnych, w szczególności tych powyżej 65 r. ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opiekę podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie osób niewymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Skala samodzielności pacjentów w skali Barthel powinna znajdować się na poziomie 40-65 punktów.


 

Kryteria kwalifikacji do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM):

 • Osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, powiat garwoliński
 • Osoby niesamodzielne (skala Barthel na poziomie 40-65 pkt)
 • Osoby pełnoletnie, głównie po 65 r.ż.

Do pobytu w DDOM kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zespół terapeutyczny sprawujący opiekę nad pacjentem:

 • Lekarz specjalista rehabilitacji
 • Lekarz geriatra
 • Pielęgniarka koordynująca
 • Fizjoterapeuta
 • Opiekun medyczny
 • Terapeuta zajęciowy
 • Psycholog

Wsparcie dla zespołu terapeutycznego stanowią – dietetyk i logopeda.


 

Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej:

 • poprawa zdrowia i samodzielności życiowej
 • zapobiega wczesnym powikłaniom poszpitalnym
 • przygotowuje pacjenta i jego rodzinę do samoopieki i samodzielnego funkcjonowania

 

Wsparcie projektowe zostanie udzielone w okresie 01.10.2019 – 30.09.2021


DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO DDOM W GARWOLINIE

Regulamin organizacyjny DDOM w Garwolinie

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny DDOM Garwolin

 Pobierz

Zał. 1 do regulaminu rekrutacyjnego - Skierowanie do DDOM

 Pobierz

Zał. 2 do regulaminu rekrutacyjnego - Karta oceny wg skali Barthel

 Pobierz

Zał. nr 3 do regulaminu rekrutacyjnego - Deklaracja udziału w projekcie

 Pobierz

Zał. 4 do regulaminu rekrutacyjnego - Zgoda na transport

 Pobierz

Zał. 5 do regulaminu rekrutacyjnego - Oświadczenie uczestnika projektu

 Pobierz

Zał. 6 do regulaminy rekrutacyjnego - Formularz rekrutacyjny

 Pobierz

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast