Janina Wierzbicka-Buczek

lekarz chorób wewnętrznych, reumatolog