DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W OLEŚNICY

W Oleśnicy (Oleśnica 132, gm. Wodynie) rozpoczął działalność Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Dzienny Dom Opieki Medycznej to placówka –

  • dedykowana pacjentom po bezpośrednio przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
  • dla pacjentów, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego dla osób zagrożonych hospitalizacją

Koordynator: Anna Kropisz, tel. 791 333 195

 

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast