ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

7 kwietnia 2020 r.

Jest to dzień, w którym obchodzimy pracę pielęgniarek i położnych oraz przypominamy światowym liderom o kluczowej roli, jaką odgrywają w utrzymaniu zdrowia na świecie. Pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia przodują w odpowiedzi na COVID-19 – zapewniając wysokiej jakości, pełne szacunku leczenie i opiekę, prowadząc dialog społeczności, aby odpowiedzieć na obawy i pytania, a w niektórych przypadkach gromadzić dane do badań klinicznych. Po prostu bez pielęgniarek nie byłoby odpowiedzi.

W tym Międzynarodowym Roku Pielęgniarki i Położnej Światowy Dzień Zdrowia podkreśli aktualny status pielęgniarstwa i na całym świecie.

Wzywamy do waszego wsparcia w Światowym Dniu Zdrowia, aby zapewnić, że siła robocza w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa jest wystarczająco silna, aby zapewnić każdemu, wszędzie, potrzebną opiekę zdrowotną.

Hasłem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia jest: wsparcie pielęgniarek i położnych.

Link: https://www.who.int/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2020

 

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast