Szanowni Państwo,

Zagadnienie zmian w ochronie zdrowia są niewątpliwie aktualnym tematem do dyskusji.  W szczególności kwestie związane z wyrównywaniem dostępu do usług medycznych na obszarach wiejskich i słabo zaludnionych. Do wsparcia rozwiązywania problemów może przyczynić się rzetelna debata z diagnozą sytuacji, propozycjami rozwiązań funkcjonujących w kraju i za granicą oraz prezentacją wyników populacyjnych popartych danymi.

Taki cel ma odbywające się w dniach 23-25 września 2021 r. w Siedlcach I Forum Euripa Polska „Medycyna obszarów wiejskich” Praktyka VBHC w podstawowej ochronie zdrowia w Polsce – stan obecny i kierunki rozwoju oraz 10. Forum Zdrowia Obszarów Wiejskich EURIPA:  „Zrozumienie naszych pacjentów – ścisła współpraca”.

W pierwszej części wydarzenia eksperci podejmą m.in. tematykę roli podstawowej opieki zdrowotnej w podnoszeniu wartości zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli kadr, pracy zespołowej, nowych kompetencji czy wykorzystania nowoczesnych technologii. Zostaną przedstawione wnioski z pilotażu POZ PLUS, ze wskazaniem rozwiązań, które najbardziej się sprawdziły – pespektywa realizatorów oraz ewaluatora – Banku Światowego. Czy rozwiązania o opiece koordynowanej zostaną wdrożone zgodnie z ustawą i w jakim zakresie możemy się ich spodziewać? Ile będzie to kosztowało Narodowy Fundusz Zdrowia zdaniem ekspertów realizujących i podsumowujących projekt? Jak istotne są populacyjne wyniki w zakresie realizacji programów profilaktycznych?

Drugą częścią spotkania jest międzynarodowa konferencja naukowa podczas której eksperci przedstawią wyniki badań naukowych i projektów związanych zarówno z bieżącą sytuacją pandemiczną, leczeniem chorób cywilizacyjnych jak i rozwiązaniami organizacyjnymi optymalizacji procesów zarządzania w ochronie zdrowia.  Jak zwiększyć dostępności do świadczeń dzięki task shifting? Jak organizujemy kompleksową opiekę POZ/AOS po COVID? Jak zmierzyć się z polipragmazją u osób w podeszłym wieku?

Warsztaty, panele i dyskusje mają charakter wielowymiarowy, z udziałem przedstawicieli wszystkich środowisk ochrony zdrowia. 

Patronat honorowy: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Miasto Siedlce, Stowarzyszenie IFIC Polska

Patronat medialny: Medexpres

Strony internetowe wydarzeń: https://euripapolska.org.pl/ oraz https://euripaforum2021.eu/

 

 

Galeria zdjęć

Program

 Pobierz

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast