Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 

8. Forum EURIPA na temat zdrowia wiejskiego odbyła się w Maale Hachamisha w Izraelu, w dniach 14-16 listopada 2018r. Temat przewodni forum to „Wyzwanie opieki nad słabszą i starzejącą się populacją w medycynie wiejskiej”, w tym znaczenie dostarczania wysokiej jakości opieki medycznej w odległych lokalizacjach osobom starszym, niesamodzielnym i potrzebującym. Forum ma na celu zgromadzenie lekarzy rodzinnych, pracowników służby zdrowia i stażystów medycznych, pracujących w wiejskich ośrodkach zdrowia i oferuje możliwość wymiany doświadczeń i inicjatyw na temat poprawy dostępu i zapewniania opieki potrzebującym. Forum pomoże przygotować platformę umożliwiającą dzielenie się wiedzą, w tym badaniami naukowymi, z korzyścią dla wiejskich relacji lekarz – pacjent. Forum to – wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty.

 

Tematy prezentowane przez przedstawicieli Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.

15.11.2018

  • Jakościowe luki w jednostkach wiejskich na podstawie doświadczenia pacjenta – Artur Prusaczyk

15.11.2018

  • Koordynatorzy opieki zdrowotnej – Paweł Żuk, Anna Kordowska

16.11.2018

  • „W centrum harmonii ze światem ” projekt: deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi z chorobami psychicznymi we Wschodnim Mazowszu – Paweł Żuk
  • Opieka zdrowotna na obszarach wiejskich wschodniego Mazowsza – Artur Prusaczyk
  • Program badawczy w zakresie wykrywania raka płuca w Polsce: wyniki ze Wschodniego Mazowsza – Artur Prusaczyk

Forum EURIPA pozwoliło na promowanie synergii i solidarności między praktykami w dziedzinie zdrowia na obszarach wiejskich, badaczami, twórcami polityki zdrowotnej i pracownikami akademickimi.

https://www.euripaforum2018.eu/

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast