Fundacja Projekt Starsi

organizuje w dniu 23.01.2023 konferencję pn.: Systemowe narzędzia ochrony starszych przed przemocą.

Miejsce: Dom Innowacji Społecznych, sala Marzyciele i Rzemieślnicy (III p. Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy), ul. Bracka 25, w Warszawie.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań Formularza Oceny ryzyka przemocy wobec starszych dla lekarzy wraz procedurą postępowania i propozycjami zmian prawnych.

Narzędzie powstało w ramach 2-letniego projektu badawczego realizowanego przez Fundację Projekt Starsi w partnerstwie z firmą badawczą Lokalne Badania Społeczne, Narodowym Instytutem Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji, Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o.o. w Siedlcach i NZOZ w Łodzi i zostało przetestowane na grupie 300 osób starszych w dwóch placówkach POZ i na oddziale szpitalnym.

Więcej na stronie: https://www.projektstarsi.pl/

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Program konferencji 23.01.2023

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast