ICE – In Case of Emergency = „w nagłym wypadku”

ICE to międzynarodowy skrót wskazujący osoby, które powinny być poinformowane w sytuacji, kiedy ulegniemy nagłemu wypadkowi.

ICE warto wpisać bezpośrednio do telefonu komórkowego przy danych kontaktowych do bliskiej nam osoby, która udzieli informacji kiedy będziemy poszkodowani w wyniku nagłego wypadku. Telefon komórkowy jest najczęściej jedynym przedmiotem, który ratownicy znajdują przy poszkodowanym. 

Skrót ICE wraz z imieniem i nazwiskiem bliskiej nam osoby można również zapisać na oddzielnej kartce, którą będziemy nosić przy sobie. To nic nie kosztuje, a może okazać się pomocne w ocaleniu życia. W sytuacji nagłego zagrożenia życia niezbędny jest szybki kontakt z bliskimi, którzy orientują się w przyjmowanych lekach lub podjętym leczeniu. Należy o tym pamiętać.

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast