Informacja prasowa

6 grudnia zostały utworzone dwa stowarzyszenia – IFIC Polska i EURIPA Polska. Ich celem jest promowanie rozwiązań systemowych oraz dobrych praktyk opieki zdrowotnej skoncentrowanej na osobie i społeczności lokalnej, obejmujących organizację, finansowanie i zarządzanie, opartych na dowodach naukowych i budujących wartość opieki.

Na Uczelni Łazarskiego w Warszawie zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które zdecydowały o utworzeniu dwóch nowych stowarzyszeń.  Ich członkowie założyciele – naukowcy, lekarze, pielęgniarki, ekonomiści, menedżerowie oraz przedstawiciele innych zawodów związanych z opieką zdrowotną, a także pacjenci, chcą działać wspólnie  na rzecz poprawy jakości i efektywności systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Członkowie nowych organizacji zgodnie twierdzą, że system ochrony zdrowia w Polsce mając na celu dostarczenie pacjentom opieki o wysokiej wartości i jakości winien być oparty na zasadach koordynacji, a docelowo integracji opieki zdrowotnej i opieki społecznej, tak, by dostarczał usługi medyczne i opiekuńcze w sposób zapewniający uzyskanie kontinuum promocji zdrowia, zapobiegania chorobom, diagnozy, leczenia, zarządzania chorobami, rehabilitacji oraz paliatywnych usług medycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem, w okresie całego życia i w formie stałej dyskusji z pacjentami.

Chcemy, aby w Polsce nie tylko mówiono o koordynowanej czy zintegrowanej ochronie zdrowia, ale by możliwie jak najszybciej i w jak największej skali te rozwiązania przynosiły korzyści polskim pacjentom, niezależnie od miejsca zamieszkania – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Prezes IFIC Polska.

Inspiracją do wspólnego działania i powołania w nowych stowarzyszeń w Polsce przez członków założycieli jest działalność organizacji międzynarodowych –  International Foundation for Integrated Care (IFIC) oraz European Rural and Isolated Practitioners Association (EURIPA). Międzynarodowa Fundacja na rzecz Zintegrowanej Opieki (IFIC) to sieć edukacyjna non-profit, która przenika granice organizacyjne i zawodowe, mając na celu zbliżenie ludzi poprzez dostęp do nauki, polityki i praktyki w zakresie budowania i wdrażania zintegrowanej opieki. Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Obszarów Wiejskich i Odludnych (IFIC) zrzesza praktyków i organizacje działające poza miastami w całej Europie, którzy wspólnie pracują nad rozpowszechnianiem dobrych praktyk, inicjowaniem badań naukowych oraz wpływaniem na politykę w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i dobrostanu społeczności wiejskich oraz dążeń zawodowych swoich członków, którzy codziennie służą mieszkańcom terenów poza miastami. 

Upowszechnienie dobrych praktyk opartych na dowodach naukowych to lepsza opieka zdrowotna także dla mieszkańców poza aglomeracjami miejskimi. Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniami, tak, jak robią to lekarze i pielęgniarki w innych krajach – mówi prof. Donata Kurpas, Prezes EURIPA Polska.   

W skład Zarządu IFIC Polska weszli: jako Prezes dr Małgorzata Gałązka Sobotka, jako członkowie -prof. Donata Kurpas, dr Sylwia Szafraniec-Buryło, Marika Guzek, Katarzyna Wiktorzak oraz Witold Paweł Kalbarczyk. Zarząd EURIPA Polska tworzą – jako Prezes prof. Donata Kurpas oraz jako członkowie dr Paweł Żuk oraz Witold Paweł Kalbarczyk.

Podsumowując zebranie założycielskie, nowo wybrane zarządy obu stowarzyszeń oraz szerokie grono ich członków założycieli z wielu miejsc w Polsce, zadeklarowali:

  • promowanie najwyższych standardów debaty na temat ochrony i promocji zdrowia, a także ekonomiki, zarządzania i jakości w sektorze ochrony zdrowia opartej na dowodach naukowych,
  • gotowość do współpracy z innymi organizacjami ukierunkowanymi na koordynację, integrację, efektywność oraz budowę wartości opieki dla pacjenta,
  • działalność w duchu współpracy i współdziałania wszystkich zawodów oraz środowisk służby zdrowia i opieki socjalnej.

 

Autor: Witold Paweł Kalbarczyk

 

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Powstaly-dwa-nowe-stowarzyszenia-w-ochronie-zdrowia,190176,14.html

 

Ustawienia

Czcionka
Kontrast