Instrukcja odbioru wyników badań w kierunku COVID-19 (ONLINE)

 

W celu odebrania wyników badania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

 

Krok 1. Wejdź na stronę https://pacjent.digitmed.pl

 

Krok 2. Wpisz numer zlecenia, który znajduje się na ulotce otrzymanej w punkcie pobrań.

 

Krok 3. Podaj numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości (w przypadku braku numeru PESEL).

 

Krok 4. Kliknij przycisk „Sprawdź wyniki”. Jeśli podane zostały prawidłowe dane, nastąpi przekierowanie do strony z wynikiem badania.

 

Krok 5. Wynik i jego interpretację można sprawdzić bezpośrednio na stronie, a także bezpłatnie pobrać wynik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w języku polskim i angielskim (format PDF).

 

 

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast