BEZPIECZNA SZKOŁA

Materiały: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny

Galeria zdjęć

 

 


 

 

Ryzykowne sytuacje zakażenia SARS-CoV-2 w zależności od rodzaju kontaktu

Na podstawie Komunikatu 4 – Zalecenia dla pediatrów i lekarzy rodzinnych w lecznictwie otwartym, zmniejszające ryzyko transmisji  SARS-CoV-2 z dnia 20.08.2020

Polskie Towarzystwo Pediatryczne

https://ptp.edu.pl/covid-19/362-zalecenia-dla-pediatrow-i-lekarzy-rodzinnych-w-lecznictwie-otwartym-zmniejszajace-ryzyko-transmisji-sars-cov-2

 


 

Galeria zdjęć

Zasady odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od 2 września 2020 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/zasady-odbywania-kwarantanny-i-izolacji-obowiazujace-od-2-wrzesnia-2020-r

I. Kwarantanna

1. Jest nakładana na osoby które miały styczność ze źródłem zakażenia (np. kontakt z osobą zakażoną). Kwarantannie podlegają również osoby, która wróciła z zagranicy i przekroczyły granicę zewnętrzną UE.

2. Kwarantanna wynosi 10 dni licząc od dnia następującego po dniu styczności ze źródłem zakażenia albo 10 dni po dniu przekroczenia granicy (w tym przypadku kwarantannę odbywa się z osobami zamieszkującymi wspólnie).

3. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, może zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

4. W przypadku osoby, która uzyskała ujemny wynik testu na koronawirusa, wykonanego przed 2 września, albo osoby, której obowiązkowa kwarantanna trwała już co najmniej 10 dni, kwarantanna trwa nie dłużej niż do 3 września 2020 r.

5. Gdzie odbywasz kwarantannę:

Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania, a jeżeli nie masz takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować Cię do wyznaczonego ośrodka.

UWAGA! W trakcie kwarantanny nie możesz zmienić miejsca pobytu.

6. Jeśli w trakcie kwarantanny zrobiono Ci test na koronawirusa, a wynik jest negatywny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może Cię wcześniej zwolnić z kwarantanny. Jeśli się gorzej poczujesz, powinieneś zgłosić się do lekarza.

Skorzystaj z formularza teleporady.

7. Co grozi za złamanie kwarantanny

Pamiętaj! Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi Ci grzywna do 30 tys. zł.

Przestrzegaj następujących zasad:

•     Zostań w domu – pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały z Tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie.

•     jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowuj odstęp min. 1,5 m.

•     monitoruj swój stan zdrowia:

o    regularnie mierz temperaturę,

o    zwracaj uwagę na Twoje samopoczucie, czy nie masz problemów z oddychaniem, bólów mięśni, kaszlu lub innych niepokojących objawów,

o    jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij teleporady medycznej.

Policjanci będą sprawdzać, czy przestrzegasz kwarantanny. Współpracuj z nimi.

8. Czy dostaniesz zaświadczenie o kwarantannie

Nie dostaniesz żadnego zaświadczenia. Nie ma takiej potrzeby, bo informacje są przetwarzane elektronicznie od momentu skierowania Cię na kwarantannę.

9. Aplikacja na kwarantannę

Masz obowiązek pobrać i zainstalować aplikację „Kwarantanna domowa”. Będzie ona monitorowała, czy przestrzegasz kwarantanny, ale również da Tobie m.in. możliwość podstawowej oceny stanu zdrowia, zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze.

Dostaniesz SMS zachęcający do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Aplikację pobierzesz z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymałeś w wiadomości SMS.

II. Izolacja, w tym izolacja domowa

1. Ostateczny czas jej trwania będzie zależał od Twojego stanu zdrowia (objawów klinicznych choroby COVID-19) i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu albo w izolatorium.

2. Jeśli zostałeś skierowany do izolacji w warunkach domowych bo rozpoznano u Ciebie zakażenie koronawirusem wywołującego chorobę COVID-19, to w siódmej dobie otrzymasz na swój telefon wiadomość tekstową o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w 8-10 dobie. Lekarz zdecyduje o tym, jak długo potrwa Twoja izolacja. Może to załatwić za pomocą teleporady, ale może też zdecydować o konieczności wizyty domowej.

3. Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, koniec izolacji następuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych.

4. Jeśli wystąpiły objawy infekcji czas izolacja powinna kończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

5. W szczególnych sytuacjach w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub przypadkach uzasadnionych klinicznie (jeśli podjęto decyzję o testowaniu) zakończenie izolacji następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych. Dotyczyć to będzie osób, które otrzymały wcześniej pozytywny wynik testu. Wykonanie testu nie jest warunkiem powrotu pracownika medycznego do pracy.

6. W przypadku osób, które mają słabą odporność (np. choroby przewlekłe) izolacja  może zostać przedłużona do 20 dni.

7. Jeśli się gorzej poczujesz, powinieneś skontaktować się z lekarzem.

Do czego masz prawo w izolatorium

Jeśli jesteś w izolatorium, masz prawo do:

 • wizyty pielęgniarskiej – nie rzadziej niż dwa razy na dobę, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych; w ramach wizyty jest dokonywana ocena stanu ogólnego i pomiar temperatury ciała osoby izolowanej oraz w razie potrzeby,
  w porozumieniu z lekarzem, zlecenie lub zmiana zleconych przez lekarza leków,
 • porady lekarskiej – w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu z izolatorium,
 • transportu do szpitala z powodu pogorszenia stanu zdrowia.

 

 


 

Strategia resortu zdrowia: Dezynfekcja, dystans, maseczki – nadal podstawą w pandemii
Katarzyna Kubicka-Żach

Ministerstwo Zdrowia wprowadza strategię przed jesiennym sezonem grypowym. Zakłada ona trzy poziomy szpitalnictwa, zmianę taktyki testowania i zachowanie działań prewencyjnych. Zwiększy się liczba punktów drive thru, gdzie będzie można pobrać wymaz do testu, mniej ma być szpitali jednoimiennych. W Sanepidzie powstanie nowy system zgłoszeń.

Podczas konferencji prasowej resort zdrowia przedstawił nową strategię walki z epidemią koronawirusa. Będą trzy poziomy szpitalnictwa odpowiedzialnego za leczenie chorych po zarażeniu koronawirusem, nowe sposoby testowania.

Adam Niedzielski, minister zdrowia podkreślił, że zasada DDM, czyli dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego i noszenie maseczek są nadal bardzo ważnym elementem utrzymania pandemii pod kontrolą.

Strategia jest odpowiedzią na zmianę charakteru jesiennej fali etapu koronawirusa.

 

Kontrola szczególnie w sezonie grypowym.

Cele jakie chce realizować ministerstwo, to przede wszystkim utrzymanie pandemii pod kontrolą. – Szczególnie, że czeka nas nasilenie grypy w sezonie jesiennym – mówił minister. Podkreślił, że mniejsze ryzyko nakładania się objawów czy występowania grypy będzie następstwem szczepień. – Mamy gotowość do blisko 1,8 mln szczepionek – powiedział. Będzie to i tak gwarantowało wzrost wyszczepialności w stosunku do ubiegłego roku.

 

Resort zapowiedział, że pierwsze szczepionki są już w hurtowniach i będą wchodziły we wrześniu do dystrybucji. – Ważne, żeby prewencyjną postawę zachować i się szczepić – dodał minister.

Uporządkowanie komunikacji

Resort przygotował schematy komunikacji i postępowania pacjenta, m.in. co musi zrobić, kiedy ma objawy i chce zweryfikować, czy jest zakażony.

– Wszystkie schematy staramy się zgromadzić na stronie MZ w zakładce zalecenia dla personelu i kierowników podmiotów leczniczych – podkreśla Adam Niedzielski. Można tam znaleźć wszystkie zalecenia i ścieżki pacjenta, zalecenia konsultantów krajowych.

 

Zmiany dotyczące szpitali w związku z koronawirusem

Strategia składa się z czterech obszarów. Po pierwsze resort planuje zmiany organizacyjne dla zwiększenia „efektywności wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i ludzkich”. Minister powiedział, że wykorzystywanie szpitali jednoimiennych w pierwszych dniach czy miesiącach pandemii było bardzo niskie. Zgodnie ze strategią w ramach sieci szpitali zostaną powołane trzy poziomy szpitalnictwa odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu leczenia chorych na koronawirusa.

Podstawowy poziom to szpitale powiatowe – ponad 600 w kraju, gdzie będą utworzone specjalny izolatki – zapowiedziano w tym celu finansowanie przez NFZ. Zadaniem tych szpitali nie będzie leczenie pacjenta, ale przyjęcie, szybkie przetestowanie i skierowanie do leczenia. Pozostałe dwa poziomy będą zajmowały się specjalistycznym leczeniem.

Drugi poziom – jak wyjaśniał wiceminister Waldemar Kraska – to szpitale z oddziałami internistyczno-zakaźnymi i zakaźnymi – 87 placówek, 4 tys. miejsc dla pacjentów wymagających opieki internistycznej lub np. podłączenia do respiratora czy pomocy intensywnej.

Trzeci poziom to szpitale wielospecjalistyczne, w których mają być leczeni pacjenci zakażeni COVID-19, ale także będą tam m.in. oddziały internistyczne i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa i neonatologii, kardiologiczne, intensywnej terapii i ortopedyczne. Będzie ich dziewięć w całym kraju – we Wrocławiu, Grudziądzu, Puławach, Krakowie, Warszawie, Kędzierzynie-Koźlu, Białymstoku, Tychach i Poznaniu.

Do tych placówek mają trafiać pacjenci z rozpoznanym koronawirusem, którzy wymagają wysokospecjalistycznego leczenia, miejsc przygotowano ponad 2 tys.

Sieć punktów drive thru i nowy system zgłoszeń.

Resort zapowiedział rozbudowę sieci punktów drive thru – gdzie można przyjechać własnym samochodem na pobranie wymazu do badania, jest ich obecnie 262 – godziny pracy punktów mają być wydłużone.

Praca sanepidu ma być usprawniona poprzez uruchomienie nowego systemu zgłoszeń. Przy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma powstać system elektronicznego zgłaszania informacji o potencjalnym ryzyku – infolinia, która ma być przygotowana w ciągu miesiąca. Będzie też system monitorujący statusy zgłoszeń. Według resortu chodzi o odciążenie lokalnych inspektorów od odbierania telefonów.

Nowy kierunek strategiczny działania w systemie.

Ministerstwo Zdrowia ma w tym zakresie dwa cele – ma koncentrować testowanie na pacjentach objawowych oraz chronić specjalne grupy ryzyka. To zdaniem ministra zdrowia ” nowy kierunek strategiczny działania w systemie”. Resort chce przede wszystkim testować tych pacjentów, którzy mają podstawowe objawy wirusa, czyli gorączka, duszność, kaszel. Dotyczy to funkcjonowania laboratoriów, które przetwarzają zgłoszenia od pacjentów, którzy objawy wykazują.

Minister zaznaczył też, że sieć Sanepidu będzie prowadziła „śledztwa epidemiczne” – wyszukiwała osoby, które nie są objawowe, ale które ze względu na ryzyko zakażenia powinny być testowane.

Ochrona specjalnych grup ryzyka.

Osoby, które są obciążone szczególnym ryzykiem COVID-19 podzielono na cztery grupy, które będą testowane mimo bezobjawowości. Chodzi o redukcję ryzyka konsekwencji covidowych. Minister powiedział, że testowane będą osoby, które wybierają się do uzdrowisk, osoby, które są przyjmowane do hospicjów, Zakładów Opieki Leczniczej i DPS-ów oraz nadal medycy.

Ścieżki pacjenta w przypadku podejrzenia zarażenia.

Pacjenci w pierwszej kolejności trafiają do POZ, pod opiekę lekarza rodzinnego. Ta opieka zgodnie ze strategią ma zaczynać się od teleporady. Jeżeli objawy będą się przedłużały i po 3-5 dniach utrzymywały czy nasilały, wtedy konieczne będzie badanie – wymaz. Jeżeli wynik będzie ujemny to pacjent zostaje w POZ, bo tam otrzyma pomoc, jeżeli będzie pozytywny – pacjent jest kierowany na tzw. ścieżkę zakaźną, która jest realizowana w sieci jednostek, które zajmują się leczeniem chorób zakaźnych.

Minister podkreślił, że rola lekarzy POZ nie obejmuje leczenia pacjentów z koronawirusem. Podczas konferencji poinformowano, że w szczycie zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych ok. 100 tys. pacjentów idzie do lekarza, więc ma to być ułatwienie dla lekarzy. Jednak każdy pacjent powinien mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzem.

Podkreślono, że lekarz i pacjent, muszą w trakcie wizyty nosić maseczki.

Izolatoria i karetki wymazowe.

Resort chce dalszego utrzymania izolatoriów – jest och obecnie 21 obiektów z ponad 2 tys. miejsc, przebywa w nich 380 osób. Planowane jest dalsze utrzymanie karetek wymazowych, których jest 148, a ma być ich więcej i mają być wzmocnione o obecność lekarza w składzie zespołu.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/zdrowie/strategia-ministerstwa-zdrowia-przed-jesiennym-sezonem-grypowym,50

Galeria zdjęć


Rząd ogłosił czwarty etap łagodzenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

OD 30 MAJA

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

 • autobusy i tramwaje,
 • sklepy,
 • kina i teatry,
 • salony masażu i tatuażu,
 • kościoły,
 • urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
 • W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

OD 30 MAJA

ZNOSIMY LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH

Znosimy limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne – m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB

Zgromadzenia na powietrzu do 150 osób (od 30 maja)

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)

Umożliwiamy również organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca)

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,
 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,
 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Konkretne zalecenia sanitarne

Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż podamy po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych.

Galeria zdjęć


WIRUS SARS-CoV-2

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy przeszedłeś już infekcję wywołaną
wirusem SARS-CoV-2, wykonaj badanie na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG.

           Przychodnia Centrum oferuje wykonanie testu immunochemicznego w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w klasie IgG. Badanie wykrywa specyficzne przeciwciała, których obecność może świadczyć o przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości.

Badanie jest płatne w wysokości 50 zł.

               Test  przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w diagnozowaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w połączeniu z obrazem klinicznym oraz wynikami innych badań laboratoryjnych.

               Wg zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do rozpoznania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 służy wykrycie materiału genetycznego wirusa w wymazie z dróg oddechowych metodą RT-PCR.  Wykazuje on najwyższą czułość między 7. a 14. dniem od kontaktu z wirusem.

               W późniejszym etapie rozwoju choroby w odpowiedzi układu immunologicznego pojawiają się specyficzne  przeciwciała, najpierw w klasie IgM a później IgG.  Wykrycie przeciwciał w klasie IgG jest możliwe po około 10 dniach od zakażenia.

               We wczesnym okresie poziom przeciwciał anty-SARS-CoV-2  może być jeszcze bardzo niski, dlatego wyniki w tzw. oknie serologicznym mogą być negatywne.  

               Testy immunochemiczne wykonywane  w naszym laboratorium są przeznaczone wyłącznie do wykonywania w laboratoriach analitycznych  przez wykwalifikowanych pracowników – diagnostów laboratoryjnych.

               Testy posiadają certyfikat CE-IVD.

            


           

    Jeśli chcesz wykonać badanie serologiczne na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG, skontaktuj się w rejestracją Przychodni Centrum, tel. 25 633 35 55. Materiał do badania jest pobierany w punkcie pobrań. Termin wizyty w punkcie pobrań musi być poprzedzony zapisem. Pamiętaj! Na badanie zgłaszają się osoby bez objawu gorączki.

Wynik badania zalecamy skonsultować z lekarzem rodzinnym.

 

 

Galeria zdjęć


Rząd ogłosił trzeci etap łagodzenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19

Szczegółowe informacje:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-oglosil-trzeci-etap-lagodzenia-obostrzen.html
https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap

Od 18 maja:

 •   Mogą działać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

Zasady bezpieczeństwa w salonach urody:

  – obowiązek zasłaniania ust i nosa jeżeli zabieg na to pozwala,
  – używanie ręczników jednorazowych gdy jest to możliwe,
  – zapisy telefoniczne lub on-line.

 • Mogą działać restauracje, kawiarnie i bary

  Zasady bezpieczeństwa w gastronomii:

 – limit osób w lokalu 1 osoba na 4m2,
 – dezynfekcja stolika po każdym kliencie,
 – zachowanie dwóch metrów odległości między stolikami,
 – noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego.

 • Limit pasażerów w środkach transportu publicznego wyniesie:

  – tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie),
  – lub tyle, ile wynosi 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

 • Mogą być otwarte pełnowymiarowe boiska piłkarskie:

 – maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

 •  Wraca możliwość uprawiania sportu na otwartej infrastrukturze:

  – stadionach,
  – boiskach,
  – skoczniach,
  – torach,
  – orlikach.

 • Umożliwienie organizacji zajęć w obiektach zamkniętych

 –  W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

  12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
  16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

 • Mogą być prowadzone indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
   
 • W świecie kultury możliwa będzie m.in.:

 – działalność kin plenerowych, w tym samochodowych,
 – wznowienie pracy na planach filmowych,
 – wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 – wznowienie prób i ćwiczeń,
 – indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych.

Od 25 maja:

 •  Będzie można prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 •  Będzie można prowadzić konsultację z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zwracał uwagę na konieczność zachowania reżimu sanitarnego mimo łagodzenia kolejnych obostrzeń. Apeluję o trzymanie się ściśle tych reguł – w salonach fryzjerskich czy kosmetycznych – wiele zależy od nas – podkreślił.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podziękował nauczycielom za dotychczasowe starania i przestawienie się na nauczanie zdalne. Omówił też łagodzenie kolejnych obostrzeń w edukacji. 18 maja będzie możliwe odbycie zajęć praktycznych w szkołach policealnych, gdzie nauka trwa często rok czy półtora roku. Możliwy będzie też powrót zajęć praktycznych w technikach czy szkołach zawodowych.

Galeria zdjęć


TELEPORADY PSYCHOLOGICZNE

W okresie pandemii koronawirusa

Pacjenci zadeklarowani do lekarza rodzinnego

w Przychodni Centrum,

mogą korzystać z bezpłatnych porada psychologicznych.

Wiemy, że w tym czasie wiele osób odczuwa napięcie emocjonalne związane z trudnościami w adaptacji do nowych okoliczności związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wszystkie osoby potrzebujące rozmowy zachęcamy do kontaktu.

Galeria zdjęć


Częściowe znoszenie ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19

Szczegółowe informacje:
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-w-ramach-nowej-rzeczywistosci-gospodarczej-proponujemy-dzisiaj-nowe.html
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

Cztery etapy znoszenia ograniczeń

Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

 • Przemieszczanie w celach rekreacyjnych

Umożliwimy również przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

 • Kult religijny – 1 osoba na 15 m2

Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

 • Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego

Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń – kolejne daty wyznaczane po analizie

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Oznacza to, że będziemy mogli zarówno przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany!

Jak wyglądają kolejne planowane etapy zdejmowania obostrzeń?

DRUGI ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy
 • Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami

Życie społeczne

 • Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

TRZECI ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
 • Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami
 • Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami

Życie społeczne

 • Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)
 • Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.

CZWARTY ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie salonów masażu i solariów
 • Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness

Życie społeczne

 • Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań  w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości!

Jednakże zachęcamy do pozostania w domu.

Galeria zdjęć


 

 

Zadbajmy szczególnie o seniorów.

Pamiętaj – korzystaj tylko ze sprawdzonych źródeł informacji:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Galeria zdjęć

 


Jesteś na kwarantannie?

Sprawdź, jakie obowiązują zasady.⇒

Możesz też pobrać aplikację pn. Kwarantanna domowa, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Regulamin i politykę prywatności aplikacji Kwarantanna domowa znajdziesz w sekcji „Materiały”.

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

 

Link do strony zawierającej szczegółowe informacje o aplikacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

 


 

Galeria zdjęć


 

 

 

Miałeś styczność z osobą zakażoną koronawirusem?

Zachowaj spokój!

Dowiedz się co robić – informacje na plakacie.

 


 

Galeria zdjęć


 

 

Przypominamy,

jeśli wróciłeś z zagranicy obowiązuje Ciebie 14-dniowa kwarantanna.

Szczegóły na plakacie.

Pamiętaj – korzystaj tylko ze sprawdzonych źródeł informacji:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 


 

Galeria zdjęć


 

 

Przypominamy, że od czwartku 16 kwietnia 2020
rząd wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

Na czym polega? Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.

Jednak już dziś wiele osób nosi maseczkę. Sprawdź jak robić to prawidłowo.

 


 

Galeria zdjęć

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

WAŻNE!

PRZEDSTAWIAMY UCHWAŁĘ ZARZĄDU CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNEGO SP. Z O. O. W SIEDLCACH Z DNIA 6 MARCA 2020 ROKU

W SPRAWIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19 (KORONAWIRUSA)
W PLACÓWKACH CENTRUM

(dokument zawiera 4 strony)

Galeria zdjęć

 

WAŻNE INFORMACJE

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

KORONAWIRUS

i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ, PROBLEMY Z ODDYCHANIEM,

to bezzwłocznie powiadom telefonicznie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112

lub zgłoś się bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego.

Szczegóły na plakatach obok.

 

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

Galeria zdjęć

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne