Konferencja senioralna w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 17.10.2019 roku odbyła się konferencja nt.” Opieka paliatywna i hospicyjna – analiza potrzeb, możliwości i kierunków w powiecie ostrowskim” zorganizowana przez Starostę Powiatu Ostrowskiego Pana Zbigniewa Chrupka.

W gronie prelegentów zaproszonych do udziału w wydarzeniu byli również przedstawiciele Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o., którzy opowiedzieli o formach wsparcia dla seniorów realizowanych w naszych jednostkach. Lek. Witold Paweł Kalbarczyk omówił temat „Kompleksowej opieki senioralnej, jako wyzwania XXI wieku”. Pani Wiesława Korycińska – kierownik ZOL w Oleśnicy i Pani Dorota Fajnas – kierownik ZOL w Krynce opowiedziały o opiece stacjonarnej dla pacjentów przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji. Działania podejmowane w ZOL sprawiają, że pacjenci odzyskują możliwie największy zakres sprawności, a docelowo poprawiają jakość życia. Goście konferencji zapoznali się z opieką oferowaną seniorom powyżej 65 r. ż w Dziennym Domu Opieki Medycznej. Ciekawym akcentem było wystąpienie uczestników projektu pn. „W Centrum harmonii ze światem” Dzienne Domy Wsparcia, realizowanego w Nurze (na terenie powiatu ostrowskiego). Pacjenci opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z pobytem w placówce.

 

Konferencja pozwoliła na zaprezentowanie bogatej tematyki:

  • Krystyna Kosiorek – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowi Mazowieckiej – przestawienie problemu z punktu widzenia seniorów
  • Artur Wnuk – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – „Możliwości powstania zakładu opiekuńczo – leczniczego w ramach SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
  • mgr lic. Marcin Loba Zastępca Dyrektora CARITAS Diecezji Łomżyńskiej oraz Jadwiga Dudek – Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej CARITAS Diecezji Łomżyńskiej w Ostrołęce – „Przedstawienie działalności ośrodków CARITAS w zakresie opieki hospicyjnej”
  • dr hab. n. med. Barbara Małgorzata Bień – konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii – „Aspekt społeczny i medyczny opieki nad seniorami”
  • Elżbieta Bogucka – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej oraz Zastępca Dyrektora ds. Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – „Kierunki działań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie Polityki Senioralnej na przykładzie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej”
  • Grażyna Duszak – Kierownik Delegatury Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ostrołęce – „Opieka paliatywna i hospicyjna w powiecie ostrowskim”
  • Paweł Radomski – Członek Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Prezes Fundacji Dom z Sercem, prowadzącej Dom Pomocy Społecznej „Dom z Sercem” w Komorowie – „Działalność w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej na przykładzie placówki Dom z Sercem w Komorowie

 

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast