Fundacja Świętych Joachima i Anny jest organizacją pożytku publicznego, która powstała w 2012 roku. Fundatorem jest Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. sprawujące opiekę medyczną nad pacjentami w szerokim zakresie.

Fundacja Świętych Joachima i Anny niesie pomoc osobom ubogim i chorym, które nie są w stanie zatroszczyć się o lepszy byt. Pomagamy w organizacji leczenia oraz rehabilitacji szczególnie osobom starszym.

CELE FUNDACJI:

  1. ochrona i promocja zdrowia
  2. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  3. działalność charytatywna
  4. pomoc najuboższym i niezaradnym
  5. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
  6. promocja i organizacja wolontariatu
  7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

Każda osoba zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka.

Państwa bezinteresowna pomoc wiele dla nas znaczy.

Prosimy o przekazanie 1% na rzecz Fundacji Świętych Joachima i Anny.

KRS 0000413628

www.joachimianna.pl

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast