Konferencja „Zmiany w Ochronie Zdrowia”

„Transformacja systemu w kierunku płacenia za wyniki
– Value Based Healthcare w praktyce”

22 września 2020 r.

Do udziału debacie pn.: Jakość w ochronie zdrowia. Czy to się może opłacać? został zaproszony Pan Paweł Żuk, Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.

10:00-10:10

Otwarcie konferencji

10:10-11:40

Dyskusja panelowa: Zdrowie priorytetem w polityce państwa – czy to świadomy wybór czy sytuacja wymuszona pandemią COVID-19? W jakich obszarach sektora ochrony zdrowia potrzebujemy największych inwestycji?  

Prowadzenie panelu: dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego, Wiceprzewodnicząca Rady NFZ

mec. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
Filip Nowak, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Jakub Kraszewski, Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Maciej Miłkowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

11:40-11:50

Przerwa 

11:50-13:00

Dyskusja panelowa: Jakość w ochronie zdrowia. Czy to się może opłacać?

Prowadzenie panelu: Ewelina WójcikSenior Product Manager, Wolters Kluwer Polska

Urszula Jaworska, Wiceprezes Fundacji Urszuli Jaworskiej
dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
dr n. med. Mariusz Nowak, Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
Alberto Scandroglio, CEE Channel Partner Manager, Wolters Kluwer Health, Clinical Effectiveness
Paweł Żuk, Prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. 

 

13:00-13:10

Przerwa

13:10-14:20

Dyskusja panelowa: Placówki medyczne w nowej telemedycznej rzeczywistości? W drodze od euforii do standaryzacji.

Prowadzenie panelu: mec. Jan PachockiSenior Associate w Domański Zakrzewski Palinka sp. k., ekspert Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza

dr hab. n. med. Szczepan Cofta
Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych
Michał Góra, Prezes Zarządu Alfavox Sp. z o.o.
Agnieszka KisterDyrektor Jednostki Centrum e-Zdrowia
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

14:20:14:40

Przerwa 

14:40-15:50

Gala finałowa III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC.

15:50

Zakończenie konferencji

Konferencję otworzymy debatą ekspertów:

Zdrowie priorytetem w polityce państwa – czy to świadomy wybór czy sytuacja wymuszona pandemią COVID-19? W jakich obszarach sektora ochrony zdrowia potrzebujemy największych inwestycji?  

 • Jak doświadczenia pandemii zmieniają system ochrony zdrowia?
 • Jaki jest bilans zysków i strat w sferze organizacji, zarządzania i finansowania systemu ochrony zdrowia w czasach pandemii?
 • Czy politycy dostrzegli konieczność inwestycji w zdrowie?
 • Co z ustawą 6%, czy to nie czas, aby zacząć rozmawiać o planie dalszego zwiększania nakładów na zdrowie?
 • Jakie są największe wyzwania w budowaniu systemu nakierowanego na jakość i bezpieczeństwo pacjentów?
 • Jakie obszary systemu wymagają największych inwestycji, aby zwiększać wartość zdrowotną? 

Tematy kolejnych paneli eksperckich to:

Jakość w ochronie zdrowia. Czy to się może opłacać?

 • Co wiemy o wynikach i efektywności placówek medycznych?
 • Czy polskie podmioty lecznicze mają dzisiaj motywację do poprawy jakości usług zdrowotnych?
 • Czy odejście od modelu fee for service i upowszechnianie płacenia za efekty jest możliwe w najbliższych latach?
 • Jakie bariery hamują proces wdrażania rozwiązań nakierowanych na jakość i efektywność placówek medycznych?
 • Jakie zmiany planowane są w standardach akredytacyjnych CMJ?
 • Czy płatnik zamierza zwiększyć udział kryteriów jakościowych w finansowaniu świadczeń zdrowotnych?

Placówki medyczne w nowej telemedycznej rzeczywistości? W drodze od euforii do standaryzacji.

 • Gdzie dzisiaj jesteśmy po okresie przyśpieszenia we wdrażaniu telemedycyny wymuszonej pandemią?
 • Jakiego wsparcia oczekują placówki na drodze do rozwoju telemedycyny?
 • Czy potrzebne są nam standardy w udzielaniu świadczeń telemedycznych w trosce o jakość i bezpieczeństwo pacjentów?
 • Jakie cele strategiczne stawiamy sobie w obszarze e-Zdrowia na najbliższe lata?

 

 

Galeria zdjęć

III edycja konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC to wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego. Nagrodzone zostaną placówki lecznicze, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC).

Celem Konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie monitorowania jakości opieki, optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, wzmacniania pracy zespołowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji.
Liderzy zmian w polskim systemie ochrony zdrowia rozwijają praktyki nakierowane na zwiększenie wyników zdrowotnych w stosunku do nakładów przeznaczanych na opiekę, które wyprzedzają rozwiązania systemowe. Inwestują w nowoczesne technologie, zmieniają organizację procesów, wdrażają narzędzia ewaluacji własnych wyników, poddają się ocenie pacjentów i wsłuchują w ich oczekiwania. Chcemy dostrzec i nagrodzić ich wysiłek.

Do konkursu przystąpiło Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.. Nasza firma otrzymała nominację w kategorii: ORGANIZACJA PRZYJAZNA PACJENTOWI.

Poniżej wykaz zwycięzców. Gratulujemy!

Laureatami III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC zostali:

 1. Zarządzanie jakością – zarządzanie procesami:

Centrum Leczenia Oparzeń im dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
za projekt: Optymalizacja pracy najbardziej kluczowych pracowników szpitala na bloku operacyjnym oraz dostarczenie jakości dla pacjenta

 1. Zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
za projekt: Monitoring zdarzeń niepożądanych

 1. Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
za projekt: Rozpowszechnianie zasad racjonalnej antybiotykoterapii w Szpitalu

 1. Zarządzanie kapitałem ludzkim

Centrum Leczenia Oparzeń im dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
za projekt: Wprowadzenie metod zarządzania wizualnego „pacjent-lekarz”

 1. Organizacja przyjazna pacjentowi

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
za projekt: Akademia Opiekuna

 1. Skuteczna profilaktyka i edukacja

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
za projekt: Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019

 

 

Ustawienia

Czcionka
Kontrast