Podczas Gali Liderów Zmian w Ochronie Zdrowia (29.09.2022) wręczono nagrodę Super Lidera dla Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach, którą odebrał Pan Paweł Żuk, Prezes Zarządu Centrum MD. Gratulacje dla całego Zespołu Pracowników CENTRUM za zaangażowanie w pracę nad zmianami w POZ. 🙂 

 

Informacja prasowa

Inicjatywa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego
„Jakość i efektywność w opiece nad pacjentem” – za nami konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia 2022

29 września odbyła się trzecia edycja Konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia poświęcona tematyce prawnej i zarządczej w branży medycznej. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była „Jakość i efektywność w opiece nad pacjentem”. Jak podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski, rok 2023 będzie rokiem pracy nad jakością w ochronie zdrowia.

– Po zagwarantowaniu zwiększenia finansowania systemu ochrony zdrowia i udziału w tych rosnących nakładach pracownikom, pora na trzeci krok milowy, czyli ustawę o jakości w ochronie zdrowia – powiedział  Adam Niedzielski, otwierając konferencję.

Alicja Pollesch, dyrektor strategiczny i członek zarządu Wolters Kluwer Polska, podkreśliła, że firma od lat wspiera placówki ochrony zdrowia na polu prawnym i zarządczym. – Jakość i bezpieczeństwo pacjenta to jedne z najważniejszych kierunków zmian w ochronie zdrowia. Ustawa o jakości będzie wyzwaniem, a Wolters Kluwer będzie w tym wspierał sektor ochrony zdrowia – zaznaczyła podczas inauguracji.

Konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia to wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska i Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego adresowana do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, instytucji rządowych i samorządowych. W dwóch sesjach plenarnych, kilkunastu dyskusjach i wystąpieniach wzięli udział eksperci i praktycy systemu ochrony zdrowia.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podczas wykładu otwierającego spotkanie przedstawił dane WHO i Komisji Europejskiej, z których wynika, że w krajach o wysokim dochodzie zdarzenia niepożądane dotykają co dziesiątego pacjenta w opiece szpitalnej. W krajach o niskim i średnim dochodzie dochodzi do 134 mln zdarzeń niepożądanych rocznie w opiece szpitalnej, w wyniku czego umiera 2,6 mln osób rocznie.

– Brak bezpieczeństwa pacjenta generuje koszty społeczne, związane chociażby z nadmiarowymi zgonami, ale także w sferze ekonomicznej: koniecznością przeprowadzenia reoperacji, wypłatą odszkodowań, kosztami systemowymi – mówił Rzecznik Praw Pacjenta. Dlatego, jak zaznaczał, nie ma odwrotu od budowy systemu opieki zdrowotnej w oparciu o jakość. – Rola pacjenta jest tu zasadnicza, bo system ma odpowiadać na jego potrzeby – dodał.

Na spotkaniu nie zabrakło też tematu reformy POZ. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr hab. n. med., prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, podkreślała, że przyszłością POZ jest koordynacja opieki. – Jeśli nie będzie koordynacji procesu leczenia, nie będziemy efektywni. Pacjent, zwłaszcza starzejący się, tej koordynacji potrzebuje – powiedziała. Podczas konferencji poruszono też tematy związane z e-rozwiązaniami, nowoczesnymi technologiami oraz bezpieczeństwem placówki i danych medycznych w cyberprzestrzeni.

Spotkanie zakończyła Gala Liderów Zmian z okazji 10-lecia Programu MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, podczas której wręczone zostały Nagroda Jubileuszowe Uczelni Łazarskiego oraz nagrody Super Lidera Zmian w Ochronie Zdrowia.

Nagrody specjalne Super Lider zostały przyznane przez Kapitułę Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia wyróżniającym się organizacjom. – Są one „kopalnią” dobrych praktyk i dają sygnał wszystkim, że można się na nich wzorować – tłumaczyła przewodnicząca Kapituły dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Tytuł Super Lidera Zmian w Ochronie Zdrowia 2022 otrzymali:
Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach
Polskie Towarzystwo Patologów
Centrum e-Zdrowia

Patronatu konferencji udzielili: Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Polska Federacja Szpitali, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, IFIC Polska, SPOIWO, Prawo.pl, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, LEX Compliance Medica. 

Wsparcia konferencji udzieliły również firmy: Astra Zeneca, Coloplast Polska, Dr.One, Filipiak Babicz Legal, Formedis, Grupa NEUCA, IQVIA Poland, Medtronic Polska, Philips Polska, Telemedyczna Grupa Robocza.

Więcej informacji o konferencji na stronie: www.konferencja.liderzy-zmian.pl

 

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast