Pomoc medyczna w nocy, weekend i święta.


Placówki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej czynne są:

 • Od 18:00 do 8:00 następnego dnia (od poniedziałku do piątku).
 • Przez całą dobę (w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy).

Kiedy się zgłosić?

W przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dyżurujący lekarz udzieli Ci porady:

 • w warunkach ambulatoryjnych
 • telefonicznie
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Pielęgniarka udzieli Ci świadczeń medycznych:

 • w warunkach ambulatoryjnych
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Adresy placówek, w których uzyskasz pomoc medyczną w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, znajdziesz na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ. https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/


Potrzebujesz pilnej konsultacji telefonicznej z lekarzem lub pielęgniarką?

Skorzystaj z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) – Zadzwoń na numer 800 137 200. Połączenie jest bezpłatne.

Kontaktując się z infolinią TPK, otrzymasz poradę pielęgniarki, położnej lub lekarza w formie teleporady. Pomoc medyczna na TPK udzielana jest na podobnych zasadach do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu działa:

 • Od 18:00 do 8:00 następnego dnia (od poniedziałku do piątku).
 • Przez całą dobę (w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy).

Więcej na: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/gdzie-do-lekarza-w-nocy-w-weekend-i-w-swieta,8361.html

 

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast