Aktywizacyjny Program Zdrowotny „Nowa Zdrowa Gmina 22” (NZG22) dla Samorządów.

Narastający dług i deficyt zdrowotny, który w wyniku przedłużającej się pandemii niekorzystnie odbija się na kondycji społeczeństwa wymaga szczególnej troski decydentów zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym. Rosnąca kumulacja problemów zdrowotnych Europejczyków, a zwłaszcza Polaków, wymagają pilnych działań systemowych w celu wdrożenia skutecznej profilaktyki zdrowotnej w populacji. Nie do przecenienia jest w tym względzie aktywna rola samorządów, które bieżąco dbając o dobre warunki życia swoich społeczności, powinny również angażować się w skuteczną aktywizację mieszkańców  do profilaktyki zdrowotnej, wczesnej diagnostyki chorób i promocji zdrowego stylu życia.

W latach 2010-2013 z powodzeniem przeprowadzono konkursy „Zdrowa Gmina”, które miały na celu zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne w kierunku chorób nowotworowych – organizowane przez NFZ i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Pacjenci zyskali mierzalne efekty zdrowotne, gminy poprawiły kondycję finansową.

W dniu 20.01.2022 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych, podczas którego zostały zaprezentowane założenia lokalnego Programu Zdrowotnego „Nowa Zdrowa Gmina”, organizowanego przez Spółkę Centrum Medyczno-Diagnostyczne z siedzibą w Siedlcach.

Cel główny programu

Poprawa kondycji zdrowotnej Polaków w perspektywie średnio- i długoterminowej. Wg. analiz WHO skuteczność profilaktycznych programów przesiewowych w tym zakresie jest potwierdzona po osiągnięciu powyżej 65 centyla objęcia populacyjnego.

Cele szczegółowe

Współpraca terytorialna, powołanie koordynatora, akcje masowe, upowszechnienie informatyzacji – IKP i Portal Pacjenta Centrum, edukacja pacjenta, redukcja nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej

Wspólna organizacja wystandaryzowanych akcji profilaktycznych, współpraca zbudowana na kilku filarach (wzorowanych na metodzie 5S):

 • Wzrost liczby zaproszeń – identyfikacja grup kwalifikujących się do badań
 • Systematyczne sortowanie uczestnictwa-rozdzielenie grup na współpracujących, kooperatywnych
 • Dopracowanie zidentyfikowanych grup ryzyka
 • Standaryzacja
 • Zapewnienie ciągłości i trwałości, ewaluacja

Co pozwoli to na efekt ciągłego doskonalenia i realnie wpłynie na poprawę zdrowia społeczności lokalnych w perspektywie średnio- i długoterminowej.

 

Praktyka akcji profilaktycznych – integracja programów profilaktycznych

Pakiet diagnostyczny dla pacjentów:

 • Profilaktyka raka szyjki macicy – cytologia (SIMP) Kobiety w wieku 25 – 59 lat; Roczniki 1997-1963
 • Profilaktyka raka piersi -mammografia (SIMP) Kobiety w wieku 50-69 lat; Roczniki 1972-1953
 • Program 40+ (od 40 do 65 roku życia)
 • PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK) Program skierowany do osób w wieku 35,40,45,50,55; Roczniki: 1987 , 1982, 1977, 1972, 1967
 • Test fit i/lub kolonoskopia
 • NDTP dla palaczy
 • Kompleksowe badanie ginekologiczne – dopełnienie bilansu zdrowia kobiety, w przypadku wskazania:
  • Badanie ultrasonograficzne ginekologiczne
  • Badanie ultrasonograficzne piersi (w przypadku niepokoju onkologicznego)
 • Podstawowe badania laboratoryjne (choroby układu krążenia) – SIMP
 • Identyfikacja rodzin wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi, raka jajnika i raka jelita grubego – otoczenie opieką i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych
 • Określenie ryzyka zdrowotnego przez pielęgniarkę i konsultacja lekarza rodzinnego, przy wskazaniu lekarza specjalisty (kardiolog, neurolog, urolog, reumatolog)
 • Wieloletni plan profilaktyczny (pacjenci zdrowi) i indywidualny plan opieki medycznej (pacjenci ze zdiagnozowanym schorzeniem)
 • Weryfikacja szczepień
 • Przesłanie wyników na IKP i PPC

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast