Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. znalazło się w gronie najlepszych praktyk opieki nad przewlekle chorymi w Europie. Obrazuje to raport będący częścią prac OECD nad promowaniem najlepszych praktyk w zakresie zdrowia publicznego w krajach OECD i UE-27. Zestawienie ma na celu pomóc krajom w poprawie świadczenia opieki poprzez zbadanie możliwości zwiększenia skali i transferu zintegrowanych modeli opieki opartych na najlepszych praktykach.

Link do strony: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9acc1b1d-en/1/3/8/index.html?itemId=/content/publication/9acc1b1d-en&_csp_=6d527c6e0a933e905442ca368897b1f2&itemIGO=oecd&itemContentType=book

 

OECD ILIBRARY

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 38 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej w Paryżu przez 20 państw 14 grudnia 1960.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wspiera swoje państwa członkowskie w przeprowadzaniu reform systemów zamówień publicznych w celu osiągnięcia zrównoważonego, długotrwałego i włączającego wzrostu gospodarczego.


CMD to model podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów z chorobami przewlekłymi. Pacjenci korzystający z CMD otrzymują Indywidualny Plan Opieki Medycznej na podstawie kompleksowej oceny przeprowadzonej przez lekarza pierwszego kontaktu. Wyniki kompleksowej oceny są wykorzystywane do podziału pacjentów na grupy ryzyka, co pomaga pracownikom służby zdrowia proaktywnie zarządzać potrzebami pacjentów. Po kompleksowej ocenie pacjenci otrzymują opiekę multidyscyplinarnego zespołu opiekuńczego, który jest koordynowany przez kierownika przypadku. CMD przypomina nowy model podstawowej opieki zdrowotnej, który zyskuje coraz większą popularność w krajach OECD.

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast