Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych).

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 Opublikowano: 20 Wrz 2016 o 10:37


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016/DDOM

Dotyczy:

Wyboru oferenta na  DOSTARCZENIE I ZAMONTOWANIE PLATFORMY PIONOWEJ SŁUŻĄCEJ DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2016/DDOM

 Pobierz

PLANY BUDYNKU

 Pobierz

PROPOZYCJA UMOWY

 Pobierz
 Opublikowano: 27 Wrz 2016 o 16:37

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 1/09/2016/DDOM

Na podstawie kryteriów oceny ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

Zakład Elektro Mechaniki Dźwigowej Henryk A. Frąckowiak, ul. Widok 15, 08-110 Siedlce

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Opublikowano: 20 Wrz 2016 o 11:14


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/09/2016/DDOM

Przedmiotem postępowania jest dostawa/sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności w ramach  „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/09/2016/DDOM- SPRZĘT REHABILITACYJNY

 Pobierz

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/09/2016/DDOM

 Pobierz

OŚWIADCZENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/09/2016/DDOM

 Pobierz
 Opublikowano: 27 Wrz 2016 o 16:38

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 2/09/2016/DDOM

Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

Kinesis Andrzej Boruta, ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz Zdrój

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 Opublikowano: 22 Wrz 2016 o 16:22

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/09/2016/DDOM

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”, nr WND- nr POWR.05.02.00-00-0119/15-00, w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności. Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z specyfikacją zawartą w zapytaniu.

Pliki do pobrania poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/09/2016/DDOM

 Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/09/2016/DDOM

 Pobierz
 Opublikowano: 27 Wrz 2016 o 16:02

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 3/09/2016/DDOM

Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

Systemy Informatyczne CHODROM Sp. z o.o, ul. Młynarska 5, 08-110 Siedlce

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 Opublikowano: 26 Wrz 2016 o 15:17


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/09/2016/DDOM z dnia 26.09.2016

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki
medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”, nr WND- nr
POWR.05.02.00-00-0119/15-00, w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i
rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą
zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie
oferty cenowej na zakup i dostawę zestawu mebli zgodnie z specyfikacją.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/09/2016/DDOM

 Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/09/2016/DDOM

 Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2- PROJEKT MEBLI

 Pobierz
 Opublikowano: 28 Wrz 2016 o 16:08

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 4/09/2016/DDOM
Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

MEBLAT Sp.j Jerzy Pastor i Maciej Pastor , Żaboklii Kol. 26A, 08-110 Siedlce

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Ustawienia

Czcionka
Kontrast