W dniach 18-19.04 gościliśmy w CentrumMD Panią Prof. dr hab. n. med. Agnieszkę Mastalerz-Migas, Pełnomocnika MZ ds. Wdrożenia Opieki Koordynowanej, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej. Pani Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas przeprowadziła szkolenie dla lekarzy w temacie: Jak realizować opiekę koordynowaną w praktyce, uwzględniając aktualne wytyczne?

Szkolenie odbyło się w ramach Ośrodka Kształcenia Lekarza Rodzinnego. Wykład dotyczący opieki koordynowanej cieszył się ogromnym zainteresowaniem lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej, lekarzy rodzinnych oraz lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych. Spotkanie pozwoliło uczestnikom na usystematyzowanie wiedzy w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej nad pacjentem, co pozwala zapewnić pacjentowi kompleksowe wsparcie w chorobach przewlekłych oraz profilaktyce. Ze strony lekarzy pojawiło się wiele pytań dotyczących organizacji pracy w OK, tworzenia wizyty kompleksowej, tworzenia IPOM (indywidualnego planu opieki medycznej) dla pacjenta, zakresów ścieżek realizowania OK, badań diagnostycznych finansowanych z budżetu powierzonego. Dzięki szkoleniu, które przeprowadziła Pani Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, będąca ekspertem w dziedzinie opieki koordynowanej, uczestnicy otrzymali odpowiedzi na wiele nurtujących zagadnień.

Pani Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas przeprowadziła wizytację w poradniach medycyny rodzinnej w przychodni siedleckiej i domanickiej, gdzie pracownicy CMD przedstawili sposób organizacji pracy w gabinecie opieki koordynowanej, która pozwala dostarczyć pacjentowi kompleksowe wsparcie w leczeniu.

Lekarze POZ otrzymali możliwość kierowania pacjentów na określone badania w ramach funduszów z nowo wprowadzonego budżetu powierzonego, z którego możliwe będzie finansowanie także innych świadczeń, w tym porad edukacyjnych (udzielanych przez pielęgniarkę lub lekarza), porad dietetycznych oraz konsultacji specjalistycznych w ramach opieki koordynowanej.

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast