Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.

Program zakłada organizację w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej dla pacjentów objętych opieką zespołu POZ PLUS. Opieka poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, obejmuje dodatkowo: profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespół POZ PLUS.

Badania bilansowe są dedykowane pacjentom rzadko korzystającym z usług POZ. Dotyczy to osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy nie miały wizyty lekarskiej z powodu choroby przewlekłej, nie były hospitalizowane i nie miały wykonywanych badań diagnostycznych (z zakresu badań bilansowych i innych programów profilaktycznych, w tym ChUK).

Głównym celem programu zarządzania chorobą jest prowadzenie przez świadczeniodawcę skoordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

  • Pacjent staje się aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w chorobie.
  • Pacjent uzyskuje wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza POZ i pielęgniarki, lekarze specjaliści, dietetycy, edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci.

 

Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, etap II odbywa się na terenie przychodni Centrum:–

  • Siedlce, ul. Niedziałka 14,
  • Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 42a,
  • Aleksandrów, Aleksandrów 43B.

Realizacja programu w okresie 01.07.2018 – 31.12.2019.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z rejestracją przychodni Centrum oraz pod numerem 25 633 35 55.

www.centrum.med.pl

 

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast