„Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o.o.,  realizuje „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”. Program jest finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

OSTEOPOROZA – JAK DIAGNOZOWAĆ? JAK LECZYĆ?

Zapraszamy na szkolenie w dniu 8 listopada 2022 roku, godz. 16:00.

Miejsce: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, ul. Sokołowska 161A


Szkolenie organizowane w ramach Programu polityki zdrowotnej
w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • lekarzy
  • fizjoterapeutów
  • pielęgniarki
  • asystentów medycznych

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wypełnienie pre-testu. Każda osoba, która przystąpiła do uczestnictwa w szkoleniu dla personelu medycznego, jest zobowiązana do wypełnienia pre-testu i post-testu.


WYKŁADOWCA:

Lek. Leszek Roszkowski – specjalista w dziedzinie reumatologii, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2014 roku pracuje w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie przy ul. Spartańskiej obecnie na stanowisku starszego asystenta, gdzie również zajmuje się pacjentami w Poradni Osteoporozy. Członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, uczestnik licznych konferencji naukowych oraz warsztatów w dziedzinie reumatologii
i osteoporozy, autor publikacji naukowych w tym zakresie.

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

  • profilaktyka osteoporozy
  • diagnostyka i leczenie osteoporozy
  • zapobieganie złamaniom osteoporotycznym i upadkom

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7.11.2022
na adres e-mail: szkolenia@centrum.med.pl

Ustawienia

Czcionka
Kontrast