Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.

 

Pilotaż POZ PLUS zakończony 30.09.2021

W ramach pilotażu POZ PLUS w Przychodniach Centrum realizowana była nieodpłatnie kompleksowa opieka zdrowotna dla pacjenta zdrowego i przewlekle chorego w poradni medycyny rodzinnej na terenie placówek CENTRUM:

 • Przychodnia Zdrowia w Siedlcach, ul. Ks. Niedziałka 14
 • Przychodnia Zdrowia w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 42a
 • Przychodnia Zdrowia w Aleksandrowie, Aleksandrów 43B

Korzyści dla pacjenta przystępującego do programu POZ PLUS:

 • Wsparcie zespołu POZ PLUS w koordynowaniu i monitorowaniu przebiegu leczenia.
 • Możliwość wspólnego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w chorobie.

Program POZ PLUS to dodatkowa opieka nad pacjentem, poza świadczeniami udzielanymi w ramach medycyny rodzinnej.

 

Pacjent w projekcie POZ PLUS otrzymał bezpłatnie:

PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA BILANSOWE:

 • badania dla osób w wieku 20-65 lat
 • bilans zdrowia połączony z edukacją pacjenta:
 • porady dietetyczne
 • porady psychologiczne
 • ustalenie Indywidualnego Planu Postępowania Zdrowotnego na podstawie bilansu

 

PROGRAMY ZARZĄDZANIA CHOROBĄ – dedykowane pacjentom z chorobami przewlekłymi:

Pacjent otrzymał wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych:

 • Lekarza POZ
 • Pielęgniarki
 • Lekarza specjalisty
 • Dietetyka
 • Edukatora zdrowotnego
 • Fizjoterapeuty

Program zarządzania chorobą dotyczy wyłącznie wybranych chorób przewlekłych: cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze samoistne, przewlekła choroba wieńcowa, przewlekła niewydolność serca, utrwalone migotanie przedsionków, astma oskrzelowa, POCHP, niedoczynność tarczycy, wole miąższowe i guzowate tarczycy, choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych, zespoły bólowe kręgosłupa.

 

 

 

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast