Ty przyjdź  do Przychodni CENTRUM,

i zapytaj o akcję szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Wybierz profilaktykę i przez cały rok ciesz się dobrym zdrowiem.

Zaszczep siebie i najbliższych.

 

 

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIWKO GRYPIE

Wirus grypy wywołuje infekcje, którym mogą towarzyszyć liczne komplikacje, co w konsekwencji przyczynia się do absencji w pracy. Szczepienia p/grypie zaleca się osobom z grup wysokiego ryzyka  wystąpienia powikłań pogrypowych oraz pacjentom o wzmożonej podatności na infekcje.

Osoby z grup dużego ryzyka powikłań grypy:

  • wszystkie dzieci w wieku od 6 miesięcy do ukończenia 4 lat
  • wszystkie osoby w wieku ³ 50 lat;
  • osoby chore na przewlekłe choroby: układu oddechowego (w tym na astmę), sercowo- naczyniowego (z wyjątkiem nadciśnienia tętniczego), nerek, wątroby, układu nerwowego, układu krwiotwórczego, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę);
  • osoby z upośledzeniem odporności;
  • kobiety, które są lub będą w ciąży w czasie sezonu epidemicznego grypy;
  • dzieci leczone przewlekle kwasem acetylosalicylowym, co może zwiększyć u nich ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w przypadku zachorowania na grypę;
  • pensjonariusze domów spokojnej starości oraz innych placówek przewlekłej opieki pielęgnacyjnej lub medycznej;

 

Osoby z bliskiego kontaktu osób z grup ryzyka:

  • personel placówek ochrony zdrowia
  • osoby mieszkające wspólnie lub opiekujące się

– dziećmi w wieku do 4 lat lub osobami w  wieku ³ 50 lat;

– osobami chorymi na choroby powodujące duże ryzyko powikłań grypy

(źródło: Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy)

 

 

Ustawienia

Czcionka
Kontrast