Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach Ośrodka Kształcenia Lekarza Rodzinnego działającego przy Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o. w Siedlcach.

Temat: PRAWIDŁOWA FARMAKOTERAPIA U OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Termin –  11.12.2018r., godz. 14:00

Miejsce – Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, ul. Sokołowska 161a, aula A3-014

 

Prowadzący szkolenie:

Lek. Krystyna Chodak – Absolwentka Państwowej Akademii Medycznej w Sankt- Petersburgu. Specjalista II stopnia z psychiatrii. Psychiatra z 20-letnim stażem. Doświadczenie z pracy w poradni, oddziale, placówkach środowiskowych, pogotowiu ratunkowym. Zwolenniczka rozwijania rehabilitacji w psychiatrii. Aktywnie wdrażająca treningi poprawy pamięci.

 

Zakres tematyczny spotkania:

  • Główne choroby i zaburzenia w psychiatrii.
  • Leki psychotropowe – profil pacjenta, dawkowanie, skutki uboczne.
  • Leczenie zaburzonego snu w zależności od wieku pacjenta.
  • Leki na pamięć.

 

Dodatkowym punktem spotkania szkoleniowego będzie przedstawienie projektu „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jak alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego”. Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020. Założeniem projektu jest zapewnienie dziennej opieki nad pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa mazowieckiego, realizowany w terminie 2018-2020.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne. Zapewniamy przerwę kawową.

 

ZGŁOSZENIA

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 06 grudnia 2018 r.• email: szkolenia@centrum.med.pl

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

 

Ustawienia

Czcionka
Kontrast