„Co zakłóca Twoje płuca”

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. jest partnerem Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, który w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia realizuje Projekt nr POWR.05.01.00-00-0009/19 pt. „Co zakłóca Twoje płuca” Program profilaktyki nowotworów płuc w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie Projektu przez Ministerstwo Zdrowia została podpisana w dniu 10.10.2019. Wartość Projektu wynosi 4 076 521,15zł. Realizacja nastąpi w okresie do 31.12.2023.

Na zdjęciu – Pan dr hab. n. med. Stefan Wesołowski – Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc podpisuje umowę i odbiera gratulacje z rąk Pana Sławomira Gadomskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Galeria zdjęć