„Co zakłóca Twoje płuca”

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. jest partnerem Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, który w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia realizuje Projekt nr POWR.05.01.00-00-0009/19 pt. „Co zakłóca Twoje płuca” Program profilaktyki nowotworów płuc w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie Projektu przez Ministerstwo Zdrowia została podpisana w dniu 10.10.2019. Wartość Projektu wynosi 4 076 521,15 zł. Realizacja nastąpi w okresie do 30.09.2023.

Na zdjęciu – Pan dr hab. n. med. Stefan Wesołowski – Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc podpisuje umowę i odbiera gratulacje z rąk Pana Sławomira Gadomskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Galeria zdjęć

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Pracownia Tomografii Komputerowej

  • Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. Przychodnia „DĄBRÓWKA w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 52, zapisy tel. 25 633 35 55
  • Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. Przychodnia Zdrowia „Centrum Matki i Dziecka” w Siedlcach, ul. Kleeberga 2, zapisy tel. 25 633 35 55
  • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26, zapisy tel. 22 43 12 405
  • Centra Medyczne Medyceusz, ul. Bazarowa 9, ul. Limanowskiego 47, zapisy tel. 516 732 053

zaprasza pacjentów do wykonania badania tomografii komputerowej niskodawkowej płuc w ramach projektu pn.: „Co zakłóca Twoje płuca” Program profilaktyki nowotworów płuc. Celem projektu jest zwiększenie u pacjentów świadomości w temacie wczesnego wykrywania raka płuc przez wdrożenie programu profilaktyki nowotworów płuc. Projekt dedykowany jest osobom w wieku 50-74 lat, mieszkańcom woj. mazowieckiego i łódzkiego. Projekt jest realizowany w terminie do 30.09.2023.


Rak płuc atakuje bez ostrzeżenia, rozwija się powoli, nie daje żadnych objawów. Główną przyczyną rozwoju tej choroby jest palenie papierosów. W Polsce corocznie na raka płuc zapada około 20 tys. osób.


                                                                 

Jakim pacjentom dedykowany jest program?

  • Osobom w wieku 55 – 74 lat, z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem absencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat;
  • Osobom w wieku 50-74 lat, z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem absencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka: ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza; ekspozycja na radon; indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego; rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia; historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

KRYTERIA WYŁĄCZENIA      

  • wykonane badania tomografii komputerowej w przeciągu roku

SPOSÓB KIEROWANIA NA BADANIE

Kandydaci do badań kierowani są na podstawie skierowania wydanego przez lekarza rodzinnego.

Ustawienia

Czcionka
Kontrast