Spotkanie w siedzibie European Health Management Association EHMA (31.01.2018, Bruksela)

 

Firma Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. z Siedlec została zaproszona do udziału w roli współtworzącego i recenzenta projektu „Ocena funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej – zintegrowana ocena opieki” (Health system performance assessment – integrated care assessment), który związany jest z opracowaniem listy wskaźników służących do oceny poziomu integracji opieki zdrowotnej. 

Projekt został zlecony przez Chafea (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) (http://ec.europa.eu/chafea/) i nadzorowany przez DG SANTE (Wydział Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności w Komisji Europejskiej) (DG Health and Food Safety – Public Health/ European Commission). Firmą realizującą zadanie jest Optimity Advisors z Londynu (https://optimityadvisors.com/).

W dniu 31 stycznia 2018 r. w siedzibie European Health Management Association EHMA (www.ehma.org) w Brukseli odbyły się warsztaty, których głównym celem było udoskonalenie projektu i dalsza ewaluacja listy wskaźników w 5 domenach opieki:

  • wyniki zdrowotne,
  • korzystanie z usług medycznych,
  • zadowolenie pacjentów i jakość życia
  • zaawansowanie integracji
  • wyniki finansowe,

 

Uczestnikami warsztatów była grupa ekspertów: naukowców, managerów, pracowników ochrony zdrowia i recenzentów z krajów UE. Polskę reprezentowało Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. w osobach: Pan Paweł Żuk – prezes zarządu, Pan Artur Prusaczyk – wiceprezes zarządu, Pani Marika Guzek – koordynator projektów medycznych.

Projekt zakończy się w kwietniu 2018 r., kiedy to zostaną opublikowane listy wskaźników z powyższych obszarów. Wskaźniki przybiorą formę uniwersalnych wytycznych gotowych do zaimplementowania w krajach UE do oceny stopnia rozwoju opieki koordynowanej na poziomie krajowym, regionalnym i jednostkowym.

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast