< wstecz

PRZEGLĄD EMERYTALNY

BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI ODPOWIEDZIALNOŚCI 2016

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach organizuje debatę ekspercką na temat oceny stanu oraz perspektywy polskiego systemu emerytalnego. W debacie wezmą udział autorytety miejscowego środowiska naukowego i przedstawiciele mieszkańców regionu.

„Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności” to hasło, pod którym odbywa się przegląd polskiego systemu emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, we współpracy z siedleckim wydziałem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN), podejmuje dialog z przedstawicielami mieszkańców naszego regionu. Otwarta debata, która odbędzie się 19 września o godz. 10.00 w auli MSCDN przy ulicy M. Asłanowicza 2, pomoże wyznaczyć kierunek zmian polskiego porządku prawnego w zakresie zabezpieczenia społecznego. W charakterze prelegentów wystąpią m.in. prof. dr hab. Marian Podstawka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – UPH), dr Monika Niedziółka (UPH), dr Władysław Grześkiewicz (Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach) oraz Paweł Żuk (Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach, Siedlecka Rada Biznesu). Po wystąpieniach prelegentów rozpocznie się dyskusja, w której goście debaty będą zadawać pytania i odnosić się do przedstawionych materiałów.

 

19 września 2016 r., godz. 10:00

Aula Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Asłanowicza 2, Siedlce

 

Harmonogram debaty:

 

10:00 – 10:15     Otwarcie debaty

Kazimierz Sujka – Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach

 

10:15 – 10:35      Ubezpieczenia społeczne a finanse publiczne

prof. dr hab. Marian Podstawka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

10:35 – 10:55      Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych

dr Monika Niedziółka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

10:55 – 11:15      Finansowanie systemu emerytalnego

dr Władysław Grześkiewicz, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

 

11:15 – 11:35      Wpływ wczesnej profilaktyki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej na długość aktywności zawodowej

Paweł Żuk, Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach, Siedlecka Rada Biznesu

 

11:35 – 12:30      Pytania do panelistów oraz dyskusja z udziałem zaproszonych gości – władz rządowych
i samorządowych, pracowników naukowych, przedsiębiorców zrzeszonych we Wschodniej Izbie Gospodarczej i Siedleckiej Radzie Biznesu, przedstawicieli OPZZ, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lokalnych urzędów i instytucji oraz mediów

 

12:30 – 12:40      Podsumowanie debaty

prof. dr hab. Marian Podstawka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

12:40 – 12:45      Zakończenie debaty

Kazimierz Sujka – Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach

 

Moderowanie debaty: 

prof. dr hab. Marian Podstawka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Ustawienia

Czcionka
Kontrast