< wstecz

PRZEGLĄD EMERYTALNY

BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI ODPOWIEDZIALNOŚCI 2016

Informacja prasowa ZUS

O przyszłości emerytur

Za nami siedlecka debata ekspercka. W poniedziałek przedstawiciele środowiska naukowego, instytucji publicznych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wspólnie z zebranymi gośćmi, podjęli próbę oceny polskiego systemu emerytalnego.

W ostatnich tygodniach zauważamy, jak ścierają się ze sobą różne poglądy dot. polskiego modelu systemu emerytalnego. Wśród nich znaleźć można także postulaty zmian obowiązujących przepisów. Opinia publiczna szuka odpowiedzi na wiele pytań. Część zagadnień, które szczególnie interesują Polaków, zostało poruszonych 19 września na siedleckiej debacie emerytalnej. Tego dnia, w siedzibie siedleckiego wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zaproszeni przez ZUS eksperci podjęli wiele ważnych tematów. Merytoryczny wstęp do dalszych rozważań zapewnili prof. Marian Podstawka, dr Monika Niedziółka, dr Władysław Grześkiewicz oraz Prezes Paweł Żuk. Zagadnienia omówione na debacie dotyczyły zarówno kwestii finansowych jak i systemowych, także z uwzględnieniem uwarunkowań zdrowotnych w kontekście długości aktywności zawodowej. Po wypowiedziach prelegentów nastąpiła otwarta dyskusja, w której goście spotkania zadawali pytania i prezentowali własny punkt widzenia na przedstawione zagadnienia.

W czasie dzisiejszego spotkania wspólnie podejmiemy próbę oceny polskiego systemu emerytalnego. Co równie ważne, postaramy się wyznaczyć także kierunek zmian, w którym powinien zmierzać. Temat ten powinien być nam wszystkim szczególnie bliski – dotyczy przecież każdego z nas. – stwierdził w wystąpieniu otwierającym debatę Kazimierz Sujka, Dyrektor Oddziału ZUS w Siedlcach.

Hasło przeglądu emerytalnego to „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”. Można je moim zdaniem rozumieć na wiele sposobów. Fakt, że spotykamy się i wspólnie zastanawiamy nad przyszłością systemu emerytalnego skłania mnie do pewnego stwierdzenia. Uważam, że aktywny udział w tej debacie, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, stanowi szczególny rodzaj odpowiedzialności – nas samych za naszą przyszłość – dodał.

Przypomnijmy, że siedleckie przedsięwzięcie jest jedną z 22 debat, które ZUS organizuje w okresie od czerwca do września 2016 r. Wnioski, które wyłonią się z przeprowadzonych konsultacji społecznych, zostaną ujęte w tzw. „Zielonej księdze systemu emerytalnego”, której finalna wersja zostanie przedstawiona ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie Rada Ministrów opracuje „Białą Księgę” z rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.

Piotr Olewiński

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego

 

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Ustawienia

Czcionka
Kontrast