Przychodnia Zdrowia w Nowym Opolu uroczyście otwarta.

W sobotę 6.11 miało miejsce oficjalne otwarcie Przychodni Zdrowia w Nowym Opolu. W uroczystości udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy Siedlce na czele z Panem Henrykiem Brodowskim, Wójtem Gminy Siedlce. Swoją obecnością zaszczycili nas radni Gminy Siedlce oraz przedstawiciele okolicznych sołectw, jak również dyrekcja Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach i dyrekcja GOK w Siedlcach z/s w Chodowie. Nie zabrakło pracowników Centrum MD.

Pan Paweł Żuk, Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o., po przywitaniu gości podziękował Panu Henrykowi Brodowskiemu, Wójtowi Gminy Siedlce za dobrą współpracę, dzięki której możliwe było zorganizowanie przychodni zdrowia w Nowym Opolu.

Następnie głos zabrał Pan Henryk Brodowski. Wójt Gminy Siedlce podkreślił zaangażowanie radnych w przygotowanie nowej przychodni. Zachęcił mieszkańców okolicznych miejscowości do korzystania z usług oferowanych przez pracowników placówki Centrum, a w szczególności do wykonywania regularnych badań profilaktycznych, które pomagają utrzymać zdrowie w dobrej kondycji.

W dalszej kolejności wystąpił Pan Artur Prusaczyk, Wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o., dziękując za wieloletnią współpracę Panu Jackowi Kuźniarskiemu – Inspektorowi z UG Siedlce, która zaowocowała rozszerzeniem opieki zdrowotnej na terenie gminy.

Do podziękowań za zorganizowanie Przychodni Zdrowia w Nowym Opolu dołączył się Pan Grzegorz Matuszyński, radny UG oraz sołtys sołectwa Nowe Opole.

Poświęcenia budynku nowej przychodni dokonał ks. Jarosław Sutryk, Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starym Opolu.

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast