Przychodnia Zdrowia nr 2 w Siedlcach

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

08-110 Siedlce
ul. Czerwonego Krzyża 41 (I piętro)
 

Zapisy i informacje: 25 631 08 67 w godz. 8:00-14:00

Poradnie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:45-20:00.

Istnieje możliwość wynajęcia sali konferencyjnej, terapeutycznej.

 

WSZYSTKIE PORADY WYKONYWANE SĄ W RAMACH NFZ

 

 KONSULTACJE LEKARZY PSYCHIATRÓW:

Agnieszka Dziewulska
Anna Jałosińska-Teodorska
Dorota Sznajder-Borkowska

Adam Kulesza – program metadonowy

 

KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE:

Bolesław Białas
Andrzej Ługowski
Inga Grzebieliszewska

Magdalena Perz
Adriana Szubielska
Kalina Jezierska
Natalia Borowiec
Małgorzata Kwiatkowska


 

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU

Poradnia adresowana jest do:

  • osób uzależnionych od alkoholu
  • osób współuzależnionych
  • Dorosłych Dzieci Alkoholików

 

OFERTA TERAPEUTYCZNA PORADNI

diagnoza uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, motywowanie do terapii oraz do uczestnictwa w mitingach AA, Al-Anon, DDA


PORADY LEKARZY PSYCHIATRÓW
powikłania na skutek nadużywania alkoholu,
skierowanie na oddział detoksykacyjny,
zaburzenia snu i pamięci,
nerwowość

 

OBJAWY SUGERUJĄCE UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU

·        upijanie się
·        spożywanie alkoholu rano
·        codzienne picie niewielkich ilości alkoholu dla przyjemności
·        picie w samotności lub w ukryciu
·        picie mimo szkód powodowanych piciem
·        szukanie pretekstów do picia alkoholu
·        zaniedbywanie obowiązków z powodu picia
·        prowadzenie auta po spożyciu alkoholu
·        występowanie zaników pamięci, tzw. urwane filmy po spożyciu alkoholu
·        reagowanie złością na podejmowane przez bliskich próby rozmowy o konieczności ograniczenia picia
·        regularne łamanie składanych obietnic abstynencji
·        okłamywanie w sprawie ilości wypijanego alkoholu

 

TRENING RELAKSACJI

 

Skierowany do osób, które doświadczają nadmiernego stresu, stanów lękowych lub nerwicowych, bezsenności, mają kłopoty z pamięcią i koncentracją lub potrzebują wyciszenia i odprężenia wewnętrznego by poprawić kondycję psychiczną.

 
Proponowane przez nas umiejętności relaksacyjne polegają na:
·        zmniejszaniu napięcia mięśniowego
·        ćwiczeniach oddechowych
·        wizualizacji
 
 

TRENING ZDROWEGO POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI 

 
Skierowany do osób, które chcą wypracować wspierającą i życzliwą postawę wobec samego siebie. Spotkania sprzyjają pogłębianiu wiedzy o tym, kim jestem, jak działam i jakie drzemią we mnie możliwości, aby móc skorzystać z tej wiedzy w relacjach z innymi. Warsztaty mają na celu pomóc osobom, by uwierzyły w siebie, szanowały prawa i wybory oraz by odpowiedzialnie kształtowały bieg swojego życia. 
 
 

TRENING ASERTYWNOŚCI

 
Asertywność to podstawa przyjaznej stanowczości. Zajęcia adresowane są do osób, które mają problemy z odmawianie, ulegają, bo martwią się, że inni się na nich obrażą, gdy im odmówią, nie umieją bronić swego zdania, przeżywają lęk przed krytyką, nie radzą sobie z agresją innych, nieumiejętnie wyrażają złość, biorą na siebie za dużo odpowiedzialności, zawstydzają się komplementami, nie wiedzą jak kogoś pochwalić, docenić, boją się występów publicznych. Warsztaty pomogą odnaleźć w sobie postawę bycia sobą prawdziwym bez lęku i poczucia winy
 
 

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW

 
 
Proponowana tym, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.Tematy poruszane na warsztatach to: jak pomóc dziecku radzić sobie z własnymi emocjami, jak słuchać dzieci i jak mówić, by słuchały, jak stawiać wymagania dzieciom, jak zachęcać do wykonywania poleceń, jak wzmacniać w sobie postawę konsekwentnego rodzica, jak karać i jak chwalić dzieci, jak rozwiązywać konflikty, jak wspierać samodzielność. Refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń to kroki ku temu, by mądrzej kochać swoje dzieci oraz by być bardziej kochanym przez dzieci.

 


PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Pomoc psychologiczna w poradni obejmuje 

·        rozwój osobowości
·        pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych (utrata bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy)
·        niską samoocenę
·        depresję
·        problemy osobiste
·        problemy w relacjach partnerskich
·        stres
·        zaburzenia nerwicowe
·        zaburzenia pamięci
·        zaburzenia lękowe
·        zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
·        zaburzenia nastroju
·        zaburzenia myślenia
·        inne zaburzenia psychiczne

 

 

*     Diagnoza Psychologiczna
*     Psychoterapia Indywidualna Osób Dorosłych
*     Terapia Par/Małżeństw
*     Interwencja Kryzysowa
*     Konsultacje i Porady Psychologiczne
*     Treningi oraz Warsztaty Psychoedukacyjne
*     Porady Lekarzy Psychiatrów
 
 

 PRZYJDŹ – POMOŻEMY, JEŚLI TYLKO NAM NA TO POZWOLISZ


GRUPA AA (Anonimowi Alkoholicy) – spotkania w każdy piątek godz. 17:00

GRUPA AN (Anonimowi Narkomani) – spotkania w każdą środę godz. 18:00

 


 

PUNKT METADONOWY

Program Substytucyjnego Leczenia Metadonem
– skierowany do osób uzależnionych od narkotyków opioidowych

Bliższe informacje pod numerem:
506 007 410 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-10:00)

Wskazania do przyjęcia na leczenie metadonem:

  • przewlekłe uzależnienie od opiatów
  • dodatkowe uzależnienie od innych substancji psychoaktywnych, w tym leków z grupy benzodiazepin
  • uzależnienie od opiatów i psychoza
  • uzależnienie od opiatów i zakażenie HIV lub AIDS bezobjawowy

 

ZAŁOŻENIE:
poprawa stanu somatycznego i psychicznego
oraz reintegracja społeczna osób uzależnionych

 
 

Czynne

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Adres:

ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce

Zobacz na mapie
Kontakt: 25 631 08 67


Galeria zdjęć

Zobacz wszystkich lekarzy pracujących w tej placówce

Psycholog

Adriana Szubielska

Sprawdź szczegóły

Instruktor Terapii Uzależnień

Andrzej Ługowski

Sprawdź szczegóły

Psycholog

Natalia Borowiec

Sprawdź szczegóły

Psychiatra

Małgorzata Osińska-Kostyra

Sprawdź szczegóły

Psycholog

Bolesław Białas

Sprawdź szczegóły

Psycholog

Inga Grzebieliszewska

Sprawdź szczegóły

Psycholog

Agnieszka Jagielak

Sprawdź szczegóły

Psycholog

Kalina Jezierska

Sprawdź szczegóły

Psycholog

Małgorzata Kwiatkowska

Sprawdź szczegóły

Psychiatra

Agnieszka Dziewulska

Sprawdź szczegóły

Pediatra

Dorota Sznajder-Borkowska

Sprawdź szczegóły