„Razem dla zdrowia” – konferencja

W dniu 24.01.2019 r. odbyła się konferencja poświęcona roli samorządu lokalnego w opiece zdrowotnej. – To pierwsze tego typu spotkanie, specjalnie dedykowane roli samorządu w opiece zdrowotnej – podkreślił Paweł Żuk, prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach, współgospodarz konferencji. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia Senator RP Waldemar Kraska oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. przy współudziale Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, Instytutu Ochrony Zdrowia, Wschodniej Izby Gospodarczej oraz Fundacji Świętych Joachima i Anny.

Wydarzenie było adresowane do przedstawicieli władz samorządowych z powiatów siedleckiego, mińskiego, łukowskiego, garwolińskiego, sokołowskiego, wołomińskiego, otwockiego, ostrowskiego, węgrowskiego, którzy licznie odpowiedzieli na zaproszenie.

Głosy, jakie wybrzmiały podczas spotkania potwierdziły, że sposób i rodzaj dostarczania kompleksowej usługi medycznej musi być odpowiedzią na zmiany demograficzne i oczekiwania społeczności lokalnej. Szczególnie jest to ważne w obliczu starzejącego się społeczeństwa, co wymusza rozwój form opieki nad osobami w wieku powyżej 65 r.ż. Wpisują się w to m.in. Dzienne Domy Opieki Medycznej i Dzienne Domy Wsparcia. Rozwój technologii informatycznych w opiece zdrowotnej ułatwia i wspiera proces obsługi pacjenta i podnosi jej jakość. Nieoceniona jest także rola edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. Jako działania długoterminowe i starannie zaplanowane są w stanie poprawić i wydłużyć życie mieszkańców. Niezwykle istotna w tym temacie jest organizacja badań profilaktycznych przez operatora medycznego we współpracy z samorządem lokalnym, co pozwala zwiększyć świadomość zdrowotną u znacznej liczby mieszkańców. Badania scriningowe są najskuteczniejszym sposobem walki z nowotworami, gdyż wczesne wykrycie zmian daje szansę na wyleczenie. Nie można zapominać również o znaczącej roli szczepień ochronnych.

Konferencja była między innymi okazją do zaprezentowania stanowisk przedstawicieli władz samorządowych w oparciu o własne doświadczenia związane z organizacją opieki zdrowotnej na swoim terenie.  

Podczas konferencji przybliżono również regulacje prawne wynikające z ustaw samorządowych czy innych uregulowań prawnych, jak również obowiązki w zakresie realizacji programów zdrowotnych. Poruszono aspekt ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. Ochrona zdrowia pozostaje jednym z wielu zadań publicznych, które mocą prawa przydzielono do realizacji poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie tylko wstępem do kolejnych inicjatyw poświęconych organizacji opieki zdrowotnej przez samorządy lokalne. Tym bardziej, że tego typu spotkania służą również wymianie doświadczeń i są inspiracją do pozytywnego działania na rzecz zdrowia mieszkańców i podniesienia jego jakości.  

 Materiał CMD

 

Zdjęcia – Sylwia Tarkowska

 

Galeria zdjęć

Agenda konferencji - "Razem dla zdrowia"

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast