Opieka nad seniorem

W dniu 12 grudnia gośćmi Dziennych Domów Opieki w Mińsku Mazowieckim oraz Strachówce byli prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska i dr Marek Balicki z Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz dr Mariusz Saganowski, Ordynator Oddziału Internistyczno-Geriatrycznego Szpitala Wolskiego w Warszawie. Towarzyszyły im osoby zainteresowane działalnością i rozwojem w Polsce dziennych form opieki długoterminowej dla osób w wieku podeszłym, wśród nich Pani Dorota Wijata, Główny Specjalista Biura Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP. Celem wizyty było zapoznanie się z doświadczeniami Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w zakresie działalności dwóch dziennych form opieki długoterminowej dla osób w wieku 65+, Dziennych Domów Opieki Medycznej oraz Dziennych Domów Wsparcia. 

Takie formy opieki nad seniorami są wpisane w plany rozwoju w Polsce sieci opieki geriatrycznej na trzej poziomach opieki zdrowotnej – podstawowej (Dzienne Domy Opieki Medycznej i Wsparcia tworzone w gminach), specjalistycznej (powiatowe Centra  Centrum Zdrowia 75+) oraz szpitalnej (oddziały geriatryczne w 100 szpitalach w Polsce). Plany te są związane z rosnącą liczbą osób w wieku podeszłym w Polsce – wg. aktualnych prognoz GUS w ciągu najbliższych 30 dekad struktura ludności Polski bardzo się zmieni, istotnie zwiększy się w niej udział osób w wieku 60+, szczególnie w wieku 80+, a zmniejszy udział dzieci i młodzieży oraz osób aktywnych zawodowo.  Centrum Medyczno-Diagnostyczne działające w modelu koordynowanej opieki zdrowotnej, chcąc zapewnić swoim pacjentom ciągłość i kompleksowość opieki przez całe ich życie, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami zdrowotnymi tworzy sieć placówek dziennej opieki dla pacjentów w wieku senioralnym. Obecnie dzięki bardzo dobrym doświadczeniom z prowadzenia przez 18 miesięcy Dziennego Domu Opieki w Mińsku Mazowieckim, Centrum Medyczno-Diagnostyczne prowadzi już 7 Dziennych Domów Wsparcia na terenie województwa Mazowieckiego (w Ceranowie, Żelechowie, Oleśnicy, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Strachówce i Nurze) oraz Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krynce, na terenie województwa Lubelskiego. W planach na najbliższe dwa lata jest uruchomienie kolejnych DDOM w 6 lokalizacjach w województwie Mazowieckim – Siedlce, Mińsk Mazowiecki, Garwolin, Hołubla, Strachówka i Oleśnica. 

Nasi goście mieli okazję spotkać się pacjentami w DDW w Mińsku Mazowieckim i Strachówce podczas ich zajęć w ramach terapii zajęciowej. W Strachówce spotkali się także z Panią Joanną Jaszczur, Sekretarz Gminy, która opowiedziała o współpracy z CMD w zakresie poprawy jakości opieki nad starzejącą się ludnością gminy. Z rozmów prowadzonych po spotkaniu wynika, że plany rozwoju sieci opieki długoterminowej CMD wpisują się w plany Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Oprac. Witold Paweł Kalbarczyk

 

Prezentacja: „Dzienne formy opieki nad seniorem"

 Pobierz

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast