Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Stowarzyszenie EURIPA Polska
ul. Armii Krajowej 5/21, 05-410 Józefów

 

Zarząd Stowarzyszenia EURIPA Polska

Stowarzyszenie EURIPA Polska, zostało powołane w dniu 06.12.2018r. w celu promowania rozwiązań systemowych oraz dobrych praktyk opieki zdrowotnej świadczonej na terenach poza aglomeracyjnych.

EURIPA Polska powstała jako stowarzyszenie zrzeszone w ramach European Rural and Isolated Practitioners Association (EURIPA), która jest głosem lekarzy terenów wiejskich i izolowanych z krajów reprezentowanych w ramach WONCA Europe (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians).

W dniu 06.07.2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które wyłoniło spośród członków Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia:

  • Paweł Żuk

Członkowie Zarządu:

  • Zofia Komorowska
  • Witold Paweł Kalbarczyk
  • Jan Krzysztof Flaczyński
  • Przemysław Jacek Dybciak

EURIPA Polska zrzeszając praktyków i organizacje medyczne, których celem jest rozpowszechnianie dobrych praktyk, inicjowanie badań naukowych oraz wpływanie na politykę lokalną i narodową w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i dobrostanu społeczności wiejskich.

Zakres działalności Stowarzyszenia to m. in. :

  • identyfikacja obszarów w edukacji przed i podyplomowej specjalistów opieki zdrowotnej uwzględniającej wyzwania populacji na terenach poza aglomeracyjnych
  • dostosowanie nowych technologii budujących wzrost dostępności do usług medycznych
  • dopasowanie wymogów formalno-akredytacyjnych – standardów do potrzeb i możliwości terenów wiejskich
  • promowanie rozwiązań finansowych adekwatnych do zmieniających się potrzeb populacji na terenach poza aglomeracyjnych

 

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast