< wstecz

Programy profilaktyczne realizowane na terenie przychodni Centrum:

Profilaktyka 40 plus

Jeśli masz skończone 40 lat, możesz skorzystać z programu Profilaktyka 40 plus. Bez zbędnych formalności wystawisz sobie skierowanie na badania i sprawdzisz, w jakiej kondycji zdrowotnej jesteś. Dowiesz się też, czy nie występuje u Ciebie ryzyko poważnych chorób. Mogą Ci one grozić, mimo że nie masz jeszcze żadnych objawów.

Więcej na:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

 

Pakiety badań

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Program jest finansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2023–2026. Program realizowany w terminie do 30.11.2026 r.

 

Wykonaj Niskodawkową Tomografię Komputerową Płuc

 

Jeśli paliłeś papierosy przez wiele lat, możesz wziąć udział w screeningu raka płuca poprzez wykonanie badania niskodawkowej tomografii komputerowej płuc (NDTK).

Badanie niskodawkowej tomografii komputerowej płuc dedykowane jest osobom w wieku 55-74 lat, zamieszkałym na terenie województwa mazowieckiego.

 

Realizacja:

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ:

 • Siedlce – ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce
 • Mińsk Mazowiecki – ul. Dąbrówki 52, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 25 633 35 55.

 

 • Badanie niskodawkowej tomografii komputerowej płuc (NDTK) jest nowoczesnym nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym, podczas którego stosowana jest mniejsza dawka promieniowania rentgenowskiego.
 • Badanie NDTK pozwala na bardziej precyzyjną analizę obrazu. NDTK znajduje zastosowanie w wykrywaniu wczesnych zmian nowotworowych w płucach, co umożliwia wdrożenie skutecznego leczenia.

 

Szczegółowe wytyczne programu.

 • Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi:
 • zadeklarować konsumpcję tytoniu wynoszącą ≥ 30 paczkolat
 • zadeklarować okres abstynencji tytoniowej ≤15 lat,
 • udzielić świadomej zgody na udział w programie,

 

 • Wyłączenie z programu powodują następujące wskazania:
 • zdiagnozowany rak płuc przed zgłoszeniem do programu,
 • wykonana tomografia komputerowa klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania NDTK,
 • uczestnictwo w innym programie o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia uczestnika.

 

Jak obliczyć liczbę paczkolat?

Obliczanie liczby paczkolat:

(20 papierosów = 1 paczka)

Liczba lat przez, które palisz x średnia ilość paczek wypalanych dziennie = paczkolata

Najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka płuca jest zaniechanie palenia tytoniu.

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

„Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o.o.,  realizuje „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”. Program jest finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Osteoporoza to choroba układu szkieletowego, która charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem złamania kości. Jest najczęściej występującym schorzeniem w populacji osób dorosłych. To problem zdrowotny w wymiarze indywidualnym, społecznym oraz ekonomicznym. Dotyczy co trzeciej kobiety po menopauzie oraz większości osób po 70. roku życia. Z danych statystycznych wynika, że osteoporoza dotyka ok. 75 milionów mieszkańców Europy, USA i Japonii. W Polsce problem ten dotyczy 2,1 mln osób z czego 1,7 mln stanowią kobiety. Liczba ta systematycznie wzrasta.

Jest to choroba podstępna, bezobjawowa. Nie daje żadnych wczesnych objawów, nie powoduje bólu. Stąd często pojawia się określenie „cichy złodziej kości”. Osteoporoza podstępnie okrada szkielet z zdeponowanych w nim zasobów, czego odległą konsekwencją są złamania, powstające pod wpływem niewielkich sił.

 

Czynniki ryzyka występowania osteoporozy:

 1. Genetyczne i demograficzne (wiek, płeć, rasa).
 2. Związane z odżywianiem i stylem życia.
 3. Stan pomenopauzalny.
 4. Niedobór witaminy D i wapnia.
 5. Choroby gastroenterologiczne.
 6. Choroby tarczycy, wątroby, nerek, jelit lub stawów.
 7. Unieruchomienia i złamania.

Osteoporoza może przez dłuższy czas przebiegać bezobjawowo, a jej pierwszym symptomem jest złamanie. Jest to najczęściej złamanie nadgarstka, trzonów kręgowych, szyjki kości udowej. Każde złamanie pogarsza sprawność fizyczną.

Diagnostyka osteoporozy polega na pomiarze gęstości mineralnej kości BMD. Pomiaru dokonuje się metodą densytometrii DXA.

Do programu mogą przystąpić osoby:

1.a) Kobiety – w dniu zgłoszenia ukończone 65 lat.

 1. b) Mężczyźni – ukończone 75 lat. Udział mężczyzn jest możliwy tylko w przypadku objęcia programem całej populacji kobiet.
 2. c) Kobiety w wieku 40-64 – w przypadku stwierdzenia przynajmniej jednego czynnika ryzyka:
 • zaburzenia hormonalne
 • choroby układu pokarmowego
 • choroby nerek
 • choroby reumatyczne
 • choroby układu oddechowego
 • choroby szpiku i krwi
 • hiperwitaminoza A
 • stan po przeszczepieniu narządu
 • zażywane leki
 • unieruchomienie
 • przebyte złamania
 • sarkopenia.
 1. W dniu zgłoszenia musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego w subregionie siedleckim lub  ostrołęckim – (powiat łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, ostrowski, ostrołęcki, przasnyski, makowski, wyszkowski),
 2. Udzielić świadomej zgody na udział w programie.
 3. Złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych i nie uczestniczyła w tego typu programie w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
 4. Złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miała przeprowadzonego badania densytometrycznego.

Do programu będą mogły zostać włączone osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia. W ramach profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy przewidziane są działania:

 • Edukacja zdrowotna.
 • Oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania metodą FRAX.
 • Badanie densytometryczne.
 • Konsultacja lekarska.
 • Działania informacyjno-edukacyjne.

Umów się na wizytę

pod numerem telefonu: 25 6333 555

ZAPRASZAMY

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. jest partnerem Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, który w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia realizuje Projekt nr POWR.05.01.00-00-0009/19 pt. „Co zakłóca Twoje płuca” Program profilaktyki nowotworów płuc w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie Projektu przez Ministerstwo Zdrowia została podpisana w dniu 10.10.2019. Wartość Projektu wynosi 4 076 521,15 zł. Realizacja nastąpi w okresie do 30.09.2023.

Pracownia Tomografii Komputerowej

 • Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. Przychodnia „DĄBRÓWKA w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 52, zapisy tel. 25 633 35 55
 • Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. Przychodnia Zdrowia „Centrum Matki i Dziecka” w Siedlcach, ul. Kleeberga 2, zapisy tel. 25 633 35 55
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26, zapisy tel. 22 43 12 405
 • Centra Medyczne Medyceusz, ul. Bazarowa 9, ul. Limanowskiego 47, zapisy tel. 516 732 053

zaprasza pacjentów do wykonania badania tomografii komputerowej niskodawkowej płuc w ramach projektu pn.: „Co zakłóca Twoje płuca” Program profilaktyki nowotworów płuc. Celem projektu jest zwiększenie u pacjentów świadomości w temacie wczesnego wykrywania raka płuc przez wdrożenie programu profilaktyki nowotworów płuc. Projekt dedykowany jest osobom w wieku 50-74 lat zamieszkałym na terenie całego kraju. Projekt jest realizowany w terminie do 30.09.2023


Rak płuc atakuje bez ostrzeżenia, rozwija się powoli, nie daje żadnych objawów. Główną przyczyną rozwoju tej choroby jest palenie papierosów. W Polsce corocznie na raka płuc zapada około 20 tys. osób.


 

Jakim pacjentom dedykowany jest program?

 • Osobom w wieku 55 – 74 lat, z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem absencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat;
 • Osobom w wieku 50-74 lat, z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem absencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka: ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza; ekspozycja na radon; indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego; rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia; historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

KRYTERIA WYŁĄCZENIA      

 • wykonane badania tomografii komputerowej w przeciągu roku

SPOSÓB KIEROWANIA NA BADANIE

Kandydaci do badań kierowani są na podstawie skierowania wydanego przez lekarza rodzinnego.

Program wczesnego wykrywania chorób układu krążenia dedykowany jest pacjentom, u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia i u tych, którzy nie leczą się z powody chorób naczyniowych.

Adresatami programu są osoby w wieku 35-65 lat.

Pacjenci obciążeni czynnikami ryzyka

 • nadciśnienie tętnicze krwi
 • zaburzenia gospodarki lipidowej
 • palenie tytoniu
 • niska aktywność ruchowa
 • nadwaga, otyłość
 • upośledzona tolerancja glukozy
 • wzrost stężenia fibrynogenu
 • wzrost stężenia kwasu moczowego
 • nadmierny stres
 • nieracjonalne odżywianie
 • wiek
 • płeć męska
 • obciążenia genetyczne

Badania można wykonać u lekarza rodzinnego, od którego pacjent uzyskuje skierowanie na zbadanie poziomu cholesterolu i glukozy we krwi.

Wskazane jest wykonanie ankiety.

 

Ankieta CHUK

 Pobierz

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy kierowany jest do kobiet, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego i są w wieku 25-64 lat. Rak szyjki macicy nie jest chorobą dziedziczną. Za jego rozwój jest odpowiedzialny wirus brodawczaka ludzkiego HPV.

Poza zakażeniem wirusem HPV czynnikami odpowiedzialnymi za zwiększone ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy są:

 • wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego
 • duża liczba partnerów płciowych
 • długotrwałe palenie papierosów
 • śródnabłonkowa neoplazja szyjki (CIN)

W ramach profilaktyki raka szyjki macicy wykonywane są:

 • szczepienia przeciwko HPV
 • badanie cytologiczne

Cytologia pozwala wykryć chorobę we wczesnym stadium rozwoju. Badanie polega na mikroskopowej ocenie komórek pobranych z szyjki macicy za pomocą specjalnej szczoteczki. Badanie jest bezbolesne. 

 

 

ANKIETA

 Pobierz

Program wczesnego wykrywania POCHP kierowany jest do pacjentów w wieku 40-65 lat,

którzy nie wykonywali badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich trzech lat

u których wcześniej nie zdiagnozowano przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, rozedmy, czy przewlekłego zapalenia oskrzeli

Program obejmuje osoby – byłych lub biernych palaczy papierosów.

Spirometria jest badaniem, które mierzy objętość i pojemność płuc, a także przepływ powietrza w różnych fazach cyklu oddechowego znajdującego się w płucach i oskrzelach.

 

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi dedykowany jest paniom w wieku 45-74 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanego badania mammograficznego w ramach w/w programu.

Pamiętajmy, że czynnikami zwiększającymi ryzyko zachorowania na raka piesi są:

 • stwierdzone w rodzinie zachorowania (w linii żeńskiej) na nowotwór
 • mutacja genów BRCA1 i BRCA2
 • brak wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym

Badanie mammograficzne – czyli badanie rentgenowskie pozwala na wykrycie nowotworu piersi w początkowej fazie rozwoju.

 

Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach współpracuje z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie w dziedzinie badań onkologiczno-genetycznych. Prowadzimy poradnię i gabinet pobrań laboratoryjnych do badań mających na celu wykrycie i objęcie opieką lekarską rodzin, w których występują nowotwory. Badania genetyczne pozwalają wykryć zagrożenie nowotworowe na kilka lub kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów klinicznych, zwiększając przez to szansę na wyleczenie.

Około 30% nowotworów złośliwych powstaje w wyniku genetycznie uwarunkowanej predyspozycji, pozostałe nowotwory w wyniku wpływu czynników środowiskowych.

Warunkiem kwalifikacji do badań onkologiczno-genetycznych jest wypełnienie ankiety dostępnej w naszej Przychodni w Siedlcach ul. Niedziałka 14, ul. Kleeberga 2. Na podstawie ankiety i wywiadu dokonujemy oceny rodowodu rodziny obciążonej nowotworami i kwalifikujemy do wykonania badań genetycznych w kierunku mutacji poszczególnych genów.


Wykonujemy bezpłatne badania profilaktyczne mutacji genu BRCA1 odpowiedzialnego za raka piersi i jajnika u osób, u których wśród krewnych I stopnia wystąpiły przypadki zachorowań. Dzięki przeprowadzonym testom na długo przed zachorowaniem można zacząć wykonywać odpowiednie badania diagnostyczne, które pomogą wykryć chorobę w jej początkowym stadium dając szansę na całkowite wyzdrowienie. Osoby obciążone mutacją genu BRCA1 zostają objęte szczególną opieką zdrowotną w ramach programu Ministerstwa Zdrowia.

Wynik badania dopuszcza dwie możliwości:

POZYTYWNY – pacjent jest nosicielem mutacji genu BRCA1, zostaje objęty opieką specjalistyczną. Wynik pozytywny nie oznacza jednak, że pacjent jest chory. Wystąpienie mutacji wcale nie oznacza że dana osoba zachoruje na raka. Mutacje BRCA1 są przyczyną zachorowań około 3%wszystkich raków piersi i około 14% wszystkich raków jajnika. Przy zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki ryzyko zachorowania znacznie spada.

NEGATYWNY – pacjent nie jest nosicielem mutacji genu BRCA1, zostaje pouczony o podstawowych zasadach profilaktyki, otrzymuje zalecenia w formie pisemnej i informację o konieczności stosowania się do wydanych zaleceń.

Do bezpłatnych badań genetycznych kwalifikują się również osoby, u których w rodzinie wystąpiły nowotwory jelita grubego; jeśli zachorowało co najmniej dwóch krewnych w dwóch różnych pokoleniach, lub u jednego krewnego zdiagnozowano nowotwór przed 50 rokiem życia. W takich przypadkach badany jest gen MSH2, MLH1, MSH6, P16.

Wykonujemy również badania odpłatne w kierunku innych nowotworów występujących w rodzinie.

Do badań genetycznych mogą przystąpić osoby powyżej 18 roku życia, tylko w przypadku siatkówczaka (nowotwór złośliwy oka u rodzeństwa) gdzie jest badany gen Rb1 kwalifikujemy dzieci od narodzenia do 6 roku życia.

Do badań pobierana jest krew żylna, nie ma konieczności bycia na czczo. Wynik otrzymujemy po około 6 miesiącach i wówczas zawsze odbywa się konsultacja genetyczna przeprowadzona przez prof. dr hab. n. med. Jacka Gronwalda. Dotychczas skorzystało z badań w naszej poradni około 1500 osób.

W imieniu Centrum Medyczno Diagnostycznego w Siedlcach i Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie  zachęcamy Państwa skorzystania z naszych usług i wykonywania profilaktycznych badań genetycznych.

 

Mgr Halina Płochocka

Kierownik Siedleckiego Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia

ANKIETA

 Pobierz

PRACOWNIA ENDOSKOPII CENTRUM
zaprasza pacjentów do udziału
w Programie badań przesiewowych raka jelita grubego. Program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Miejsce realizacji programu:

 • Przychodnia Zdrowia w Siedlcach, ul. Kleeberga 2
 • Przychodnia Zdrowia „DĄBRÓWKA w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 52

Zapisy i informacje – tel. 25 633 35 55


W Polsce zgłaszalność na badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego jest na bardzo niskim poziomie, mimo, że codziennie na tę chorobę umiera 30 osób.

Większość zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego występuje po 50 roku życia, jednak ponad 75% zachorowań występuje u osób po 60 r. ż. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem.


Jakim pacjentom dedykowany jest program?

 • Osobom w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
 • Osobom w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego

 

Pamiętajmy – wykrycie nowotworu we wczesnej fazie rozwoju pozwala na całkowite jego wyleczenie.

 

KRYTERIA WYŁĄCZENIA

Z programu nie mogą skorzystać pacjenci, którzy:

 • posiadają już objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego;
 • wykonali kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha);

 

ZAPYTAJ SWOJEGO LEKARZA RODZINNEGO        

            Kandydaci do badań są identyfikowani przez lekarzy rodzinnych lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy oceniają czy dana osoba kwalifikuje się do badania na podstawie ankiety.

 

ZNIECZULENIE / SEDACJA

            W ramach kontraktu istnieje możliwość wykonania badania kolonoskopii w sedacji/znieczuleniu, szczególnie dla pacjentów:   

 • osoby po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych;
 • osoby po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości;
 • osoby zgłaszające duży lęk przed wykonaniem badania;

ANKIETA

 Pobierz

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII

 Pobierz

KOLONOSKOPIA - OPIS BADANIA

 Pobierz

KOLONOSKOPIA - INFORMACJE DLA PACJENTÓW_1

 Pobierz

KOLONOSKOPIA -INFORMACJE DLA PACJENTÓW_2

 Pobierz

Opieka koordynowana nad pacjentem dorosłym w poz w oparciu o personalizowaną diagnostykę i terapię – dla pacjentów przychodni CENTRUM.

Diagnostyka w kierunku wykrywania chorób nowotworowych oraz przewlekłych.

Program zakłada wykrycie chorób w jak najwcześniejszym stadium zaawansowania i jest kierowany do pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w wieku 35-55 lat, którzy w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50 i 55 lat.

Zakres badań podstawowych dla stałych grup wiekowych obejmuje diagnostykę:

 • laboratoryjną (morfologia, OB, badanie ogólne moczu, glukoza)
 • obrazową (usg jamy brzusznej)
 • antropometryczną (pomiar ciśnienia tętniczego, HR, waga, BMI)
 • szczepienia (weryfikacja szczepień p/WZW B, p/grypie, p/błonicy i tężcowi)

Udział w projekcie jest warunkowany wiekiem pacjenta. Kwalifikacja do poszczególnych badań w pakietach odbywa się na podstawie wywiadu medycznego – ANKIETY.

W wyniku weryfikacji pacjent zostaje zakwalifikowany do wykonania badań specjalistycznych, takich jak:

 1. laboratoryjne ( lipidogram, glukoza, poziom TSH, FT4, PSA, Vit.D3, kreatynin, kw. moczowy)
 2. obrazowe (  USG ginekologiczne, USG piersi, USG gruczołu krokowego, RTG kl. piersiowej, densytometria)
 3. endoskopowe (kolonoskopia)
 4. inne (EKG, spirometria)
 5. oraz BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH – cytologia, mammografia, choroby układu krążenia

 

PROGRAM ZAKOŃCZONY Z DNIEM 30.06.2023

 


Przychodnie Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.
realizujące Program SERCU NA RATUNEK

 1. Przychodnia Zdrowia w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 52, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 2. Przychodnia Zdrowia w Bielanach Żyłakach, ul. Podlaska 10, 08-113 Bielany
 3. Przychodnia Zdrowia w Dębem Wielkim, ul. Szkolna 17, 05-311 Dębe Wielkie
 4. Przychodnia Zdrowia w Domanicach Kolonii, Domanice Kolonia 17, 08-113 Domanice Kolonia
 5. Przychodnia Zdrowia w Hołubli, ul. Siedlecka 68, 08-107 Paprotnia
 6. Przychodnia Zdrowia w Latowiczu, ul. Św. Ducha 30, 05-334 Latowicz
 7. Przychodnia Zdrowia w Nurze, ul. Drohiczyńska 8, 07-322 Nur
 8. Przychodnia Zdrowia w Poświętnem, ul. Szkolna 4, 05-326 Poświętne
 9. Przychodnia Zdrowia w Seroczynie, ul. Siedlecka 3, 08-116 Seroczyn
 10. Przychodnia Zdrowia w Strachówce, ul. Norwida 7, 05-282 Strachówka
 11. Przychodnia Zdrowia w Warszawie, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa
 12. Przychodnia Zdrowia w Tłuszczu, ul. Powstańców 27, 05-240 Tłuszcz

Galeria zdjęć

Strona Projektu: https://sercunaratunek.pl/

Projekt Sercu Na Ratunek – Program KORDIAN 2020

Program KORDIAN 2020 Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim prowadzony jest przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy współpracy z partnerami: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Fundacją My Pacjenci.

Projekt nr POWR.05.01.00-00-0024/18 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.1 Programy profilaktyczne.

Cel Projektu

Celem głównym Projektu jest wzrost świadomości oraz zwiększenie wykrywalności chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną (familial hypercholesterolemia – FH) na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.

W ramach projektu realizowane będą badania przesiewowe i edukacyjne oraz identyfikujące osoby z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia (ChUK), w tym z hipercholesterolemią rodzinną. Działania te obejmą 4000 kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym z dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego. W ramach Programu planowana jest współpraca z personelem POZ, ekspertami z wielu dziedzin medycyny oraz specjalistami w zakresie komunikacji społecznej, edukacji, informatyki. W wyniku kaskadowego przesiewu wyłoniona zostanie grupa osób wysokiego ryzyka oraz osoby z hipercholesterolemią rodzinną.

Program KORDIAN ma charakter prewencyjno-edukacyjny

Akcja informacyjna programu skierowana m.in. do lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób, które będą mogły poinformować pacjentów o korzyściach udziału w programie.

Identyfikacja pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w tym przedwczesnego rozwoju miażdżycy, a w dalszym etapie programu pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.

Edukacja kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej, edukacja w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększenia motywacji do skutecznej profilaktyki.

Aktywna profilaktyka ukierunkowana na profesjonalne poradnictwo w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

 

Adresaci Programu KORDIAN

Program skierowany jest do dwóch głównych grup:

PERSONEL MEDYCZNY

Lekarze POZ, pielęgniarki, lekarze medycyny pracy, personel udzielający wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej

PACJENCI

Pacjenci w wieku aktywności zawodowej, nie leczący się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego (również u innego świadczeniodawcy), jak również nie korzystające z obecnie realizowanego Programu ChUK
 

Materiały dla pacjentów pod linkiem: https://sercunaratunek.pl/dla-pacjentow/materialy/

 

Założenia Programu KORDIAN:

Program profilaktyczny KORDIAN ma charakter prewencyjno-edukacyjny.
Jego głównymi założeniami są:

Aktywna profilaktyka

Ukierunkowana przede wszystkim na profesjonalne poradnictwo realizowane w formie bonów. Co więcej w ramach bonu pacjentowi będzie przysługiwało 360 minut profesjonalnego poradnictwa w zakresie diety, a także edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

Badania genetyczne

Przede wszystkim ważne jest przeprowadzenie badania genetycznego (techniką NGS i/lub sekwencjowanie techniką Sengera) u pacjentów kwalifikujących się do ww. badań.

Edukacja kadry medycznej

Szkolenia zarówno dla kadry medycznej, jak i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej. Po pierwsze będzie oferowane przeszkolenie z zakresu założeń i wdrażania programu. Po drugie, zapewniona będzie również edukacja w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym w zakresie niewydolności krążenia, jak również strategii postępowania z poszczególnymi czynnikami ryzyka, podobnie, odpowiedniej, skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększania motywacji do podjęcia skutecznej profilaktyki.

Identyfikacja pacjentów wysokiego ryzyka

Po pierwsze, identyfikacja osób z wysokim i bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym przedwczesnego rozwoju miażdżycy (pacjenci obciążeni hipercholesterolemią rodzinną – familial hypercholesterolemia – FH).

Edukacja prozdrowotna

Program KORDIAN ma na celu podniesienie świadomości grupy docelowej pacjentów w kierunku zarówno wczesnego rozpoznawania, jak i ograniczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Akcja informacyjna

Kampania informacyjna programu skierowana m.in. do lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy, organizacji pozarządowych zajmujących się aspektami ochrony zdrowia, aptek, ponadto do innych instytucji i osób, które będą mogły poinformować pacjentów o korzyściach z udziału w programie. Akcja informacyjna będzie także skierowana bezpośrednio do pacjentów.
 

 

 
 
 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. przystąpiło do Łódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki i Wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców regionu łódzkiego i województw ościennych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019 na terenie 18 przychodni Centrum w lokalizacji:

Stanisławów, Pustelnik, Andrzejewo, Nur, Sterdyń, Strachówka, Latowicz, Wierzbno, Mińsk Mazowiecki –  ul. Dąbrówki 52, Bielany, Ceranów, Siedlce – ul. Romanówka 19, Seroczyn, Oleśnica, Dębe Wielkie, Wielgolas, Domanice, Hołubla.

Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, który jest częścią ogólnopolskiego programu profilaktycznego, kierowany do pracowników podstawowej opieki zdrowotnej i pacjentów z ryzykiem rozwoju nowotworów złośliwych w tym regionie. Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a czas jego realizacji przewidziano na okres 01.10.2017-31.12.2019. Programem są objęci pacjenci na obszarze czterech województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów głowy i szyi oraz wsparcia emocjonalnego dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

Projekt kierowany jest do pacjentów

 • w wieku 40-65 lat
 • którzy nie chorowali na nowotwory szyi i głowy

Czynniki ryzyka:

 • Palenie tytoniu
 • Nadużywanie alkoholu
 • Zarażenie wirusem HPV

Objawy (niezwiązane z infekcją, ale utrzymujące się minimum przez 3 tygodnie)

 • Ból języka
 • Ból gardła
 • Utrzymująca się chrypka
 • Owrzodzenie jamy ustnej i/lub czerwone lub białe plamy w jamie ustnej
 • Ból i lub trudności w połykaniu, guzek na szyi
 • Upośledzenie drożności nosa po jednej stronie
 • Krwawienie z nosa

 

Etapy udziału w projekcie:

Etap podstawowy

 • wypełnienie ankiety przez pacjentów

Etap pogłębiony

 • kwalifikacja lekarza POZ (lub Zespół POZ)
 • badanie NASOFIBEROSKOPIA (na miejscu w CMD wykonana przez zespół profesorów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi)

 

Projekt zakończy się z dniem 31.12.2019.

Zachęcamy do udziału w projekcie wszystkie osoby chętne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.profilaktyka.umed.pl

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

 


 

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE

REALIZOWANE

W PRZYCHODNI CENTRUM

 


 

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast