Centrum Medyczno–Diagnostyczne Sp. z o. o. jako podmiot leczniczy prowadzi przedsiębiorstwa/placówki:

 1. Przychodnie Zdrowia
 2. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

oraz komórki organizacyjne prowadzące obsługę administracyjną.

 

Działalność lecznicza:

Działalność lecznicza prowadzona w przedsiębiorstwach wyodrębnionych przez Spółkę obejmuje:

 1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:
 • Specjalistycznej opieki zdrowotnej w specjalnościach reprezentowanych przez Przychodnie Zdrowia,
 • Podstawowej Opieki zdrowotnej,
 • Rehabilitacji leczniczej,
 • Diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej, mikrobiologicznej, obrazowej i innej
 • Profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.
 1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia długoterminowe polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji, rehabilitacji i edukacji zdrowotnej pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

 

 

Regulamin orgnizacyjny Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.

 Pobierz
 • Poradnia nefrologiczna,
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci,
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci,
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza,
 • Poradnia patologii ciąży,
 • Poradnia laktacyjna,
 • Poradnia kardiologiczna,
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci,
 • Poradnia laryngologiczna,
 • Poradnia neurologiczna dla dorosłych,
 • Poradnia onkologiczna,
 • Poradnia rehabilitacyjna,
 • Poradnia psychologiczna,
 • Poradnia psychiatryczna,
 • Poradnia zdrowia psychicznego,
 • Poradnia endokrynologiczna,
 • Poradnia dermatologiczna,
 • Poradnia alergologiczna,
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia pulmonologiczna,
 • Poradnia promocji zdrowia,
 • Poradnia geriatryczna,
 • Poradnia reumatologiczna,
 • Poradnia chirurgii ogólnej,
 • Poradnia chirurgii naczyniowej,
 • Poradnia urologiczna,
 • Poradnia ortopedyczna,
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego,
 • Poradnia gastroenterologiczna,
 • Poradnia zaburzeń metabolicznych,
 • Poradnia leczenia bólu,
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci,
 • Poradnia medycyny pracy,
 • Poradnia okulistyczna,
 • Poradnia dermatologiczna,
 • Poradnia genetyczna,
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia stomatologiczna,
 • Poradnia chorób błon śluzowych i przyzębia,
 • Poradnia ortodontyczna,
 • Poradnia protetyki stomatologicznej,
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci,
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży,
 • Poradnia psychoterapii,
 • Poradnia leczenia nerwic,
 • Poradnia psychosomatyczna,
 • Poradnia psychogeriatryczna,
 • Poradnia leczenia uzależnień,
 • Poradnia antynikotynowa,
 • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
 • Punkt szczepień,
 • Punkt pobrań krwi,
 • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego,
 • Pracownia fizykoterapii,
 • Pracownia kinezyterapii,
 • Pracownia USG,
 • Pracownia endoskopii,
 • Pracownia elektrodiagnostyczna,
 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej (RTG, mammografia)