31 maja 2020 r. Światowy Dzień Bez Tytoniu

Globalna kampania podkreśla osiągnięcia i postępy poczynione przez cały rok w kierunku świata wolnego od tytoniu.

WHO wzywa wszystkich młodych ludzi do przyłączenia się do walki o pokolenie wolne od tytoniu.

Tegorocznym tematem jest ochrona młodszych pokoleń, koncentrująca się na „Ochronie młodzieży przed manipulacjami w branży i zapobieganiu jej używania tytoniu i nikotyny”. Ponieważ przemysł tytoniowy coraz częściej koncentruje się na młodych ludziach jako rozwijającym się i wrażliwym rynku dla swoich uzależniających produktów, jest to paląca kwestia i wyzwanie dla decydentów politycznych w każdym kraju.

https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast