OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA POD HASŁEM

„ZDROWIE DLA WSZYSTKICH”

 

Dnia 6 kwietnia 2018 r., już po raz kolejny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach miały miejsce obchody Światowego Dnia Zdrowia, które w tym roku przebiegały pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. Zgodnie z założeniami WHO celem przedsięwzięcia było:

  1. Upowszechnienie informacji o dostępie do usług zdrowotnych.
  2. Przedstawienie form wsparcia zdrowotnego.
  3. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do ochrony, utrzymania i poprawy zdrowia.

Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wydarzenie odbyło się przy współpracy takich partnerów jak: Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach oraz Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach. Patronat medialny nad uroczystością zapewnili: Radio Eska, Katolickie Radio Podlasie, Portal Podlasie24, Telewizja Wschód i Echo Katolickie.

Konferencję uroczyście otworzyła Pani Dyrektor CKZiU mgr Urszula Łukasiewicz, która bardzo serdecznie powitała zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych na sali.

Część naukową rozpoczęła mgr Agnieszka Piórkowska – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach – tematem „Wstęp do zdrowia”, w którym przybliżyła różne koncepcje zdrowia i jego determinantów na przełomie wielu lat.

Następnie mgr Ewa Witkowska – naczelna pielęgniarka z Mazowieckiego Szpitala im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o. o. przedstawiła zagadnienia związane z zasadami ubezpieczenia zdrowotnego i wynikającymi z tego uprawnieniami  pacjentów. Wystąpienie zatytułowane było „Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej”.

Na przykładzie własnej placówki  i bogatych doświadczeń „Nowe podejście do opieki zintegrowanej” omówił lek. Paweł Żuk – Prezes Zarządu Centrum Medyczno – Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach.

Mgr Ewa Prokurat – położna Centrum Medyczno – Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach zreferowała „Efektywny skrining chorób onkologicznych na przykładzie raka szyjki macicy”. Podkreśliła ogromną rolę badań przesiewowych w profilaktyce zdrowotnej.  Skrining prowadzony przez ten podmiot leczniczy cieszy się dużą zgłaszalnością za zaproszenia wysyłane do osób z populacji objętych programami profilaktycznymi.

Problem samoleczenia przez społeczeństwo poruszyła kolejna prelegentka dr Patrycja Soszyńska – Zielińska – adiunkt Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach wygłaszając referat pt. „Leki OTC a suplementy diety”.

W prezentacji pt. „Edukacja zdrowotna jako działanie inkluzyjne w szkole” dr Ewa Jówko – adiunkt Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach – omówiła znaczenie i istotę działań dydaktycznych w zakresie kształtowania zachowań prozdrowotnych.

Następnie studentki z Koła Naukowego w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach przeprowadziły krótki quiz na temat zdrowia, wręczając ciekawe nagrody uczestnikom konferencji za udzielenie prawidłowej odpowiedzi.

Obchody uświetnił występ studentów z grupy MOGę (CKiRON), którzy pod kierunkiem mgr Haliny Grzeszczuk – nauczycielki CKZiU – zaprezentowali  muzyczne przeboje w języku migowym.

W podsumowaniu konferencji,  którego  dokonała dyrektor Urszula Łukasiewicz podkreślone zostało znaczenie  tego typu wydarzeń dla lokalnej społeczności.

(materiał CKZiU)

Galeria zdjęć