Szkolenie w ramach Ośrodka Kształcenia Lekarza Rodzinnego

Temat – Wybór antykoagulacji u pacjentów z migotaniem przedsionków. Część praktyczna – opisy przypadków.

Termin – 09 kwietnia 2019 rok, godz. 15:00

Miejsce – Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, ul. Sokołowska 161a, aula A3-014.

Szkolenie we współpracy z Pfizer Polska Sp. z o. o.

 

Szkolenie dedykowane jest lekarzom  rodzinnym i lekarzom chorób wewnętrznych oraz lekarzom w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, lekarzom w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz lekarzom stażystom w I roku pracy.

 

Wykładowca:

Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskała dyplom lekarza z wyróżnieniem i nagrodę Złotego Eskulapa w konkursie Primi Inter Pares. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w IV Klinice Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie. Od 1981 r. pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie na stanowiskach kolejno: adiunkta, docenta i profesora, od 01.2000 r. pełni funkcję Kierownika II Kliniki Choroby Wieńcowej. Jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz specjalistą w dziedzinie kardiologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1980 r., w 1990 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie kardiologii. W 1999 r. uzyskała tytuł naukowy profesora. W okresie 07.1985 – 12.1986 r. odbywała staż naukowy (research fellow) w Duke University Medical Center, Durham, North Carolina, USA. Głównym obszarem jej zainteresowań zawodowych i naukowych jest diagnostyka nieinwazyjna chorób układu krążenia, diagnostyka i terapia choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń rytmu serca. Podczas całego okresu działalności zawodowej zajmuje się dydaktyką, początkowo w ramach zajęć dla studentów medycyny, a od roku 1981 prowadząc szkolenia indywidualne i wykłady na kursach dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie kardiologii oraz wykłady na spotkaniach naukowych i konferencjach dydaktycznych dla lekarzy specjalistów. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pełniąc szereg funkcji z wyboru i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC Fellow od 2003 r.) oraz American College of Cardiology (International Member). Jest autorem/współautorem ponad 300 artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu zachęcamy do przesłania formularza zgłoszeniowego do dnia 02.04.2019 –
fax. 25 785 00 01, email: szkolenia@centrum.med.pl

Broszura zaproszeniowa_09.04.2019

 Pobierz

Formularz zgłoszenia_09.04.2019

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast