Szanowni Państwo,

zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane przez Ośrodek Kształcenia Lekarza Rodzinnego
działający przy Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o.

 

Temat: Optymalizacja diagnostyki i leczenia pacjentów z objawami ze strony dolnych dróg moczowych.

Termin: 10 września 2019 (wtorek), godz. 14:00

Miejsce: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, ul. Sokołowska 161A, aula A3-014

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

 

Wykładowcy:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski – lekarz urolog, profesor nauk medycznych specjalizujący się w urologii rekonstrukcyjnej, onkologii urologicznej, urologii czynnościowej, uroginekologii oraz schorzeniach wieku podeszłego u mężczyzn.

Działalność – W 1994 ukończył I Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1995 doktoryzował się z anatomii urologicznej w oparciu o pracę pt. „Unerwienie zwieracza zewnętrznego cewki moczowej”, a w 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych (urologia). W 2011 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 2004 członek zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej i Kobiecej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). W 2007 roku został członkiem Komitetu ds. Wytycznych w Urologii (EAU) oraz Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU). W 2008 roku został członkiem zarządu Szkoły Urodynamicznej Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS) i członkiem dwóch komitetów tejże instytucji: edukacyjnego oraz neuro-urologii. Od 2009 jest Członkiem Komitetu Naukowego EAU. W tym samym roku współzałożył Towarzystwo Badawcze n/t Inkontynencji (ICI-RS), którego jest aktywnym członkiem. Od 2010 roku zastępca kierownika, a od 2012 roku kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Recenzent w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (European Urology, Urogynecology, Urologia Internationalis, Videochirurgia i in.). Członek komitetów redakcyjnych czasopisma Neurology and Urodynamics, Central European Journal of Urology, Archives of Medicalsciences i in. Piotr Radziszewski jest autorem i współautorem ponad 250 artykułów, kilkunastu rozdziałów w podręcznikach krajowych i międzynarodowych.

 

Dr hab. n. med. Konrad Futyma – specjalista ginekolog – położnik

Adiunkt w II Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista z położnictwa i ginekologii. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu ginekologii i uroginekologii, ze szczególnym uwzględnieniem problemu nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej u kobiet, w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Twórca Edukacyjnego Kalkulatora NTM.

Poniżej zagadnienia dotyczące warsztatu dla lekarzy na temat nietrzymania moczu:

  1. Epidemiologia – jak wielu osób dotyczy problem z NTM.
  2. Etiopatogeneza najczęściej występujących rodzajów NTM.
  3. Jak powinna wyglądać diagnostyka z punktu widzenia lekarza rodzinnego i specjalisty i jakie badania należy wykonać na poszczególnych etapach diagnostyki?
  4. Jak powinno być prowadzone leczenie zarówno farmakologiczna jak i operacyjne?
  5. Postępowanie z pacjentem w trakcie leczenia farmakologicznego.
  6. Opieka pooperacyjna.
  7. Q&A

 

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy.

Wypełniony dokument prosimy przesłać do dnia 04.09.2019 na nr fax 25 785 00 01 lub na adres e-mail: szkolenia@centrum.med.pl

Zapraszamy.

 

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie urologiczne w dniu 10.09.2019

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast