Szanowni Państwo,

zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane przez Ośrodek Kształcenia Lekarza Rodzinnego działający przy Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o. w Siedlcach:

Temat: Wczesne rozpoznawanie chorób psychicznych.

Termin: 17 kwietnia (wtorek), godz. 14:00

Miejsce: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, ul. Sokołowska 161A, aula A3-014

 

Zapraszamy lekarzy rodzinnych, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz psychiatrów, psychologów, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, pielęgniarki, opiekunów medycznych, pracowników socjalnych, personel pomocniczy POZ (rejestratorki, asystentki medyczne, absolwenci Zdrowia Publicznego) oraz pracowników GOPS, MOPS – zawody/personel aktywnie uczestniczący lub mający wpływ na opiekę nad pacjentem niesamodzielnym z zaburzeniami psychicznymi.

 

Szkolenie poprowadzi Prof. Bartosz Łoza

Psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej. Kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Klinicznego Centrum Zdrowia Psychicznego Warszawa-Ochota, Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego. Autor lub współautor ponad 300 prac.

 

Zakres tematyczny:

  1. Wczesne rozpoznanie zaburzeń funkcji psychicznych.
  2. Charakterystyka podstawowych grup zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych.
  3. Podstawy terapii u osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi.
  4. Wpływ chorób somatycznych na zdrowie psychiczne.
  5. Rozpoznawanie objawów chorób somatycznych u pacjentów z zaburzeniami psychicznym.

Dodatkowym punktem spotkania szkoleniowego będzie przedstawienie projektu „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jak alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego”. Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020. Założeniem projektu jest zapewnienie dziennej opieki nad pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa mazowieckiego, realizowany w terminie 2018-2020.

Uczestnikom szkolenia przyznawane są punkty edukacyjne.

W załączeniu broszura zaproszeniowa oraz formularz zgłoszeniowy – wypełniony dokument prosimy przesłać do dnia 13.04.2018 na nr fax 25 785 00 01 lub wiadomością e-mail: szkolenia@centrum.med.pl

 

 

 

 

Zaproszenie na szkolenie

 Pobierz

Formularz zgłoszenia

 Pobierz