TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTATKU
800 137 200
(połączenie bezpłatne)


Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

Jak TPK działa w przypadku kontaktu telefonicznego

W trakcie rozmowy z konsultantem zostanie przeprowadzony z Tobą wstępny wywiad, podczas którego zostaniesz zapytany o imię i nazwisko oraz numer PESEL. Następnie skontaktuje się z Tobą pielęgniarka i w razie potrzeby lekarz.

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

 • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia
 • obecnie infolinia obsługiwana jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia,
 • jeśli masz 75+ i jesteś osobą ubezpieczoną w nagłym przypadku zachorowania poprzez TPK możesz otrzymać receptę refundowaną

Pamiętaj!   W ramach TPK udzielana jest pomoc w nagłych przypadkach. TPK nie służy  do wypisywania recept na leki w chorobach przewlekłych.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę

 • pielęgniarki / położnej 
 • lekarską.

w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID -19
 • e–zwolnienie.

 

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast