Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

„Uśmiech mamy” Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej.
(Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. Ministerstwo Zdrowia. POWR.05.01.00-IP.05-00-006/18). Okres realizacji projektu – 01.01.2019-31.12.2021. Kwota dofinansowania opiewa na kwotę 984 016, 25 zł.

Wnioskodawca – Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.
Partnerzy projektu – Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny w Łodzi

Cel główny projektu – zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej poprzez wdrożenie programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej na terenie woj. mazowieckiego i woj. łódzkiego oraz wzrost o 15% wczesnego wykrywania depresji poporodowej poprzez edukację personelu (położna, pielęgniarka, lekarz), jak również wzrost świadomości społecznej na temat depresji poporodowej. Projekt obejmie wsparciem 10 900 kobiet przed porodem i po porodzie, w rezultacie zostanie podniesiona wiedza w zakresie depresji poporodowej. W ramach działań medycznych 2 180 kobiet uzyska wsparcie psychologa, dla których przewiduje się przeprowadzenie 5 014 porad psychologicznych, czego rezultatem będzie wczesna diagnostyka, diagnoza oraz leczenie kobiet z objawami depresji poporodowej, co ma istotny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny oraz kształtowanie się relacji matka-dziecko. Wsparcie będzie skierowane do 324 pracowników medycznych pielęgniarek, położnych, lekarzy POZ, uczestniczących w 18 szkoleniach, których rezultatem będzie zwiększenie wiedzy w zakresie rozpoznania objawów depresji poporodowej oraz stosowania Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej. W ramach projektu przewidziano następujące zadania: Edukacja personelu POZ w zakresie wczesnej identyfikacji depresji poporodowej, Akcja edukacyjno-informacyjna, Konsultacje z psychologiem, Promocja programu przez pielęgniarki i położne POZ.

Okres realizacji 01.01.2019-31.12.2021. Obszar realizacji – województwo mazowieckie i województwo łódzkie.


Nie czekaj! Nie smuć się w samotności. NIE JESTEŚ SAMA!

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z POMOCY.

Koordynator Projektu: Anna Kropisz, tel. 502 032 355

Koordynator Merytoryczny: Ewa Prokurat, tel. 506 007 408

e-mail: pomoc@usmiechmamy.pl

Partner Merytoryczny Projektu:

Warszawski Uniwersytet Medyczny – Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Litewska 14/16, 00-575 Warszawa, tel.  22 116 92 02

Przychodnie oferujące pomoc:

  • Przychodnia Zdrowia nr 4 „Centrum Matki i Dziecka” w Siedlcach, ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce
  • Przychodnia Zdrowia „DĄBRÓWKA” w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 52, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  • Przychodnia Zdrowia w Dębem Wielkim, ul. Szkolna 17, 05-311 Dębe Wielkie (poradnia dziecięca i położna w środowisku)
  • Przychodnia Przyszpitalna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, ul. Solec 99, 00-382 Warszawa
  • Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny, ul. Wigury 19, 90-302 Łódź, tel. 42 254 96 00,

e-mail: usmiechmamy@swietarodzina.com.pl

Link do strony projektu: http://usmiechmamy.pl/

 


Załączniki:

 

Regulamin projektu Depresja Poporodowa 06-02-2020

 Pobierz

Zał. 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu i deklaracja udziału

 Pobierz

Oświadczenie uczestnika projektu-1

 Pobierz

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o udzielonym świadczeniu

 Pobierz

Edynburska_skala_depresji_poporodowej_bez punktów

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast