UZDRODOWISKA WZNAWIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Od 11 marca uzdrowiska wznawiają działalność. Pacjenci, którzy czekają na leczenie uzdrowiskowe, będą mogli rozpocząć je na podstawie skierowania, potwierdzonego przez oddział wojewódzki NFZ. O terminie rozpoczęcia leczenia pacjenci będą zawiadamiani listownie lub telefonicznie.

Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest:

  • negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub
  • zaszczepienie pacjenta przeciwko COVID-19 (przyjęcie dwóch dawek).

Przed wyjazdem na leczenie należy skontaktować się z sanatorium w celu aktualizacji danych kontaktowych.

Bezpłatny test przed rozpoczęciem leczenia. Test będzie można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego, we wskazanych punktach pobrań zwanych drive-thru.

Jeżeli pacjent został zaszczepiony, nie ma obowiązku wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2. W uzdrowisku pacjent jest bezpieczny.

Pacjenci podczas leczenia uzdrowiskowego mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ:

  • personel udzielający świadczeń w uzdrowisku został zaszczepiony
  • obiekty uzdrowiskowe spełniają restrykcyjne normy sanitarne GIS
  • wszyscy pacjenci  przebywający w sanatorium posiadają negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub zostali zaszczepieni.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/uzdrowiska-wznawiaja-dzialalnosc,7932.html

 

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Ustawienia

Czcionka
Kontrast