DEPARTAMENT PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W MZ

 

W dniu 23 lipca 2019 w Przychodniach Centrum odbyła się wizytacja Pani Grety Kanownik, Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Pani Dyrektor Kanownik odwiedziła Przychodnię Zdrowia w Strachówce oraz mińskie Przychodnie Zdrowia przy ul. Piłsudskiego 42a, ul. Dąbrówki 52, jak również Dzienny Dom Wsparcia przy ul. Olsztyńskiej 2. Wizytacja była okazją do poznania specyfiki pracy w jednostkach Centrum. Pielęgniarki i położne podzieliły się z Panią Dyrektor Kanownik spostrzeżeniami, co do aktualnego funkcjonowania obszaru pielęgniarstwa i położnictwa w ochronie zdrowia. Podjęto również temat wprowadzenia wizyty pielęgniarskiej jako samodzielnego procesu w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia odpowiada między innymi za:

  1. gromadzenie i analiza danych dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej;
  2. nadzorowanie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych organom samorządów zawodowych pielęgniarek i położnych, w tym przygotowywanie projektów umów oraz nadzór pod względem merytorycznym nad prowadzeniem rozliczeń w zakresie przekazywania dotacji;
  3. współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych przy organizacji i prowadzeniu rejestrów pielęgniarek i położnych, w szczególności Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych;
  4. prowadzenie spraw związanych z działalnością konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa;
  5. współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych, w sprawach dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej;
  6. prowadzenie spraw dotyczących przeddyplomowego i podyplomowego kształcenia pielęgniarek i położnych dla obywateli polskich i cudzoziemców, w tym funkcjonowania systemów kształcenia;

Szczegółowe informacje na temat w/w departamentu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-pielegniarekpoloznych

 

Ustawienia

Czcionka
Kontrast