W dniu 30.01.2020 delegacja Centrum MD odbyła wizytację w Centrum Zdrowia Psychicznego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce im. lek. med. Włodzimierza Mantiuka.

Centrum Zdrowia Psychicznego w SPZOZ Hajnówka to ośrodek udzielający kompleksowej  opieki psychiatrycznej dla osób pełnoletnich cierpiących na zaburzenia psychiczne, jak również dla rodzin bliskich pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Wdrażany system opieki psychiatrycznej to efekt sprawdzanego w Polsce komplementarnego podejścia do sposobu leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi. Odejście od długotrwałej hospitalizacji pacjenta na rzecz działań  środowiskowych, zwłaszcza w przypadku osób, które ze względu na chorobowość wymagały intensywnych hospitalizacji.

Placówka w Hajnówce była jedną z pierwszych w Polsce, która zaczęła realizować pilotaż Centrum Zdrowia Psychicznego, oparty na założeniach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-2022.

W skład CZP wchodzą oddziały: całodobowy i dzienny, poradnia zdrowia psychicznego, zespół leczenia środowiskowego. W ramach opieki ambulatoryjnej funkcjonuje Punkt Zgłoszeniowo- Konsultacyjny.

Szczególne podziękowania za możliwość spotkania i poznania sposobu organizacji pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego kierujemy do Pana dr Piotra Kononiuka, koordynatora CZP.

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast