10th EURIPA Rural Health Forum 

1 Forum EURIPA Polska

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniach 23-25 września 2021 w Siedlcach odbędzie się 10th EURIPA Rural Health Forum oraz 1 Forum EURIPA Polska.

Złożenie abstraktu naukowego pod linkiem: http://euripaforum2021.eu/call-for-abstracts/call-for-abstracts/

Kontakt email: euripaforum2021@euripapolska.org.pl

  • 10ht Euripa Rural Health Forum – konferencja naukowa dedykowana międzynarodowemu gremium (uczestnicy z Polski i zagranicy).

Wykłady, seminaria oraz warsztaty w formie hybrydowej. Wydarzenie prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

Program oparty o abstrakty naukowe zgłoszone przez uczestników. Osoby planujące złożyć abstrakt prosimy o zapoznanie się ze szczegółami pod linkiem: http://euripaforum2021.eu/call-for-abstracts/call-for-abstracts/

Kontakt e-mail: euripaforum2021@euripapolska.org.pl

Rejestracja otwarta. Zgłaszanie abstraktów do 10.08.2021.


Stowarzyszenie EURIPA Polska wraz z europejskim odpowiednikiem, towarzystwem naukowym EURIPA (European Rural and Isolated Areas Practitioners – Europejskim Stowarzyszeniem Lekarzy Wiejskich i Obszarów Odludnych), organizuje jubileuszowe 10th EURIPA Rural Health Forum oraz 1 Forum EURIPA Polska. Oba stowarzyszenia zostały powołane przez  lekarzy rodzinnych w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i dobrostanu społeczności wiejskich oraz potrzeb zawodowych swoich członków, którzy służą opieką medyczną mieszkańcom terenów wiejskich oraz odludnych na terenie całej Europy.


10th EURIPA Rural Health Forum oraz 1 Forum EURIPA Polska zgromadzą łącznie 250 uczestników z całej Europy – głównie lekarzy, pielęgniarki, położne podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych specjalistów związanych z opieką zdrowotną. Nadzór merytoryczny nad nimi sprawują komitety naukowe, składające się z wybitnych naukowców i praktyków medycyny wiejskiej z Polski oraz innych krajów europejskich. Już w tej chwili mamy potwierdzenie udziału w konferencji w roli kluczowych prelegentów i wykładowców uznanych europejskich specjalistów z najważniejszych dziedzin medycyny. W roli głównych prelegentów, swoją obecność potwierdzili: Profesor Shlomo Vinker – Prezydent WONCA Europe, Profesor Adam Windak, Katedra Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków, Profesor Joyce Kenkre, Emeritus Professor University of South Wales, Profesor Przemysław Kardas, Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska.  


Komitet naukowy zaplanował następującą m.in. następującą tematykę Forum:

  • Rola podstawowej opieki zdrowotnej podczas epidemii Sars-Cov2 – COVID19, populacyjne szczepienia pacjentów,
  • Monitorowanie pacjentów z chorobami niezakaźnymi (NCDs),
  • Rola innych pracowników medycznych – praca zespołowa/pielęgniarki
  • Telemedycyna (współpraca z pacjentami, ale także konsultacje lekarz-lekarz/pracownik ochrony zdrowia-inny pracownik ochrony zdrowia)
  • Polipragmazja – zapobieganie, konsekwencje
  • Ultrasonografia w praktyce lekarza rodzinnego

Wierzymy, że podejmowane działania pozwolą na lepszą integrację i współpracę środowisk działających na rzecz nowoczesnego cyfrowego oblicza opieki zdrowotnej, która rozwija się w kierunku integracji pionowej.   

 

Galeria zdjęć

Program wydarzenia

 Pobierz

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast