Narodowy Fundusz Zdrowia
uruchomił portal

zdrowedane.nfz.gov.pl,

na którym można znaleźć wiele cennych informacji.

„Jako jedną z istotniejszych funkcji tego narzędzia postrzegamy wsparcie pacjentów
w procesie poruszania się w systemie ochrony zdrowia,
umożliwienie podejmowania decyzji co do miejsca leczenia w oparciu o zweryfikowane informacje.”

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zdrowe-dane-nowy-portal-informacyjny-nfz,7393.html

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Ustawienia

Czcionka
Kontrast